Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

Neuroprotektívne účinky

Ochrana mozgových buniek (neurónov)

Neuroprotektívne účinok = ochrana mozgových buniek (neurónov) pred poškodením a odumieraním

Poškodenie neurónov môže byť spôsobené stresom, alkoholom, omamnými látkami, alebo inými jedy. Neuroprotektivním účinkom všeobecne rozumieme upokojujúci vplyv na mikroglie (čo sú modifikované makrofágy sídliaca v CNS, ktoré obsluhujú neuróny, zodpovedajú za obranu mozgu a upratujú odumreté bunky).

Ukazuje sa, že prílišná aktivácia mikroglie poškodzuje mozog. Duševný stres , nervové jedy , autoimunitné procesy , mozgová mŕtvica a ďalšie chorobné procesy majú spoločné práve poškodenie mozgu aktiváciou mikroglie. Mikroglie citlivo reaguje na poškodenie mozgu a dokonca aj na obyčajné duševné preťaženie. Mikroglie hrá v mozgu úlohu imunitný a upratovaciu . Ale situáciám ako je mozgová mŕtvica, kocovina , alebo aj obyčajný duševný stres z dnešného spôsobu života sa mikroglie nevie prispôsobiť jej aktivácie narobí viac škody ako úžitku. Práve mikroglie je zodpovedná za úporné bolesti hlavy pri opici a v ďalších situáciách.

K význačným vlastnostiam adaptogénov patrí práve neuroprotektívne účinok

Neuroprotektívne účinky ženšenu

Tento účinok bol široko skúmaný u modelového adaptogénu ženšenu ( Zhang2008pgg , Li2007peg , Wu2007deg , Lin2007gra , Liao2002neg ) a bol nájdený aj u iných adaptogénov. Vo všetkých týchto prípadoch majú neuroprotektívne adaptogény typu ženšen šancu pomoct.

Ženšen obsahuje látky , ktoré majú schopnosť mikroglie upokojiť a preto pôsobí pozitívne u kocoviny, traumatického poškodenia (úraz, otras mozgu), a ďalších vyššie spomínaných stavov. Spôsob, ktorým toho panaxosidy dosahujú, tiež súvisí s imunomodulačným a protizápalovým účinkom ženšenu.

  • Wu2007deg ukazuje, že gssd. Rb 2 , Rd , Rg 1 a Re majú silný inhibičný vplyv na produkciu TNF-α mikroglie aktivovanú lipopolysacharid. Gssd Rg 1 a Re naviac blokovali aj mikrogliální produkciu NO. Potvrdil sa ich inhibičný účinok na transkripčný faktor NF-κΒ a ďalšie prvky stresové aktivačný kaskády mikroglie (MAPK1, MAPK3, MAPK8).
  • Pri pokusoch na neuronálnych kultúrach preukázal ochranný účinok obmedzením zápalovej reakcie mikroglie a znížením produkcie NO a prostaglandínu E2 vyvolané pridaním bakteriálnych lipopolysacharidu ( Lin2007gra ).
  • Pxsd. Rb 1 a Rg 1 mali ochranný účinok na miechové neuróny in vitro ( Liao2002neg ).
  • Bae2006grr objasňuje ochranný účinok ženšenu pri ischemickej mozgovej mŕtvici tlmivým účinkom gssd. Rg 3 a Rh 2 na škodlivú aktiváciu mikroglie. U myší mikroglie aktivované lipopolysacharid alebo interferónom-γ blokoval Rh 2 expresiu inducibilní NO syntázy (gén NOS2) a produkciu NO s IC 50 = 17μM zamedzením väzby transkripčného faktora AP-1 na DNA. Tým došlo aj k obmedzeniu expresie cykloxygenázy 2 (gén PTGS2) a zápalových cytokínov TNF-α a IL-1β. Rh 2 ďalej zvyšoval expresiu zápal brzdiaceho IL-10 a uľahčoval väzbu transkripčného faktoru CREB na DNA. Na väzbu transkripčného faktoru NF-κB nemal Rh 2 vplyv. Účinok gssd. Rg 3 bol podobný Rh 2, avšak oveľa slabšie.
  • Gssd Rg 2 zabraňuje odumieraniu neurónov, chráni pamäť a ďalšie mozgové funkcie na modeli ischémie / reperfúziou ( Zhang2008pgg ) a in vitro chráni neuróny proti poškodeniu glutamátom ( Li2007peg ).
  • Ginsenosidy Rd zabraňoval poškodeniu dopaminergných neurónov spôsobenému zápalovú aktiváciou mikroglie bakteriálnymi lipopolysacharid. ( Lin2007gra )
  • Ginsenosidy Rg 3, ktorý vzniká predovšetkým pri parenie ženšenu na červený ženšen , znižoval expresiu cytokínov u zápalovej aktivované mikroglie a inhiboval väzbu transkripčného faktoru NF-κB na príslušné väzobné miesta DNA, čo viedlo k zvýšenému prežívaniu neuronálnych buniek in vitro. Ginsenosidy Rg 3 tiež takmer úplne blokoval expresiu NOS2 (Inos) a zvyšoval expresiu MSRA (macrophage scavenger receptor type A). ( Joo2008pin )
  • Ženšenový polysacharidy chráni mozog pred autoimunitným poškodením na experimentálnom myšom modeli ( Hwang2011app )
  • Nie2006pep - ženšenový panaxynol a panaxydol chránili mozgové neuróny podrobenej chemickému stresu pred odumieraním.

Neuroprotektívne účinky LBP polysacharidov obsiahnutých v kustovnicu.

Publikácia o neuroprotektivním účinku polysacharidov kustovnice pochádzali (v čase keď som sa téme intenzívne venoval) prevažne od jedinej skupiny vedcov na Hong Kongskej univerzite, a to hlavne z in vitro experimentov. Predchádzajúce ošetrenie vodným extraktom LBP chránilo neuróny kortexu z potkana pred Aβ toxicitou (amyloid beta je proteín objavujúce sa ako hlavná zložka plaku v mozgu chorých Alzheimerovou chorobou ) ( Yu2005nea ). V jednej z vzácnych in vivo štúdiách sa skúmal efekt LBP na zelený zákal (glaukóm) zapríčinený vysokým vnútroočným tlakom. Potkany kŕmenie extraktom LBP vykazovali významné zníženie poklesu počtu gangliových neurónov sietnice. Vnútroočný tlak sa však nezmenil ( Chan2007nel ). Je prakticky isté že postupom času sa neuroprotektivnímu účinku kustovnice budú venovať ďalšie výskumníci, v čom čitateľa odkazujem na primárne zdroje.

Ďalší neuroprotektívne adaptogény

Neuroprotektívne účinky boli zistené u mnohých adaptogénov a liečivých rastlín. Z konkrétnych publikácií upozorňujem na:

Rastlín s týmito účinkami musí zákonite byť oveľa viac než môžem spomenúť a dokumentovať v tomto krátkom odseku. Navyše každoročne pribúdajú nové prehľady o tejto tematike, takže mi nezostáva než vás pre najnovšie informácie opäť odkázať na primárne zdroje. Všimnite si ale že mnohé neuroprotektívne látky pochádzajú z oblasti korenia (kurkumín a ďalšie) alebo bežných potravín (resveratrol, kvercetín). Dovoľujem si preto na záver tohto článku upozorniť na knihu "Korenie a jeho liečivé účinky" od slávneho prof. Pavla Valíčka, kde sú liečivé účinky korenín dokumentované systematickejšie.

| 24.12.2009