Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

80. ginsenoid F1

ginsenoid F 1

Je damaranový, protopanaxatriolový Panaxosid:

ginsenoid F1

R 1 = H
R 2 = H
R 3 = H
R 4 = Glc

  • Yu2005pgd hovorí, že pxsd. F 1, ako aj Rg 1 , zvyšujú v kultúre myšiach splenocytů väzbu transkripčného faktoru NF-κB na DNA. Zvyšujú tiež mRNA transkripčného faktoru GATA3 a ním riadených cytokínov typu 2 (meraný IL-4 u splenocytů a IL-12 u makrofágov). Najvyššia účinok na IL-4 a IL-12 bol pri koncentrácií 5 a 10μM, u vyšších koncentráciách sa účinok znižoval, až u 50μM opäť takmer vymizol.

| 30.1.2018