Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

Únava, únavový syndróm

Pod únavou sa - rovnako ako u stresu - väčšinou rozumie únava psychická (duševnej, subjektívne). U subjektívne únavy sme stále fyzicky schopní pokračovať v danej unavujúce činnosti, ale cítime nutkanie si oddýchnuť. Objektívne únava sa častejšie nazýva fyzickým vyčerpaním - postihnutý je v princípe neschopný pokračovať v unavujúce činnosti z dôvodu vyčerpania rezerv (energie, neurotransmiterov ...) Únavový syndróm je chronický stav, ktorý sa prejavuje ako ľahostajnosť (letargia), ospalosť a nedostatok energie.

Krátkodobá únava

Únava súvisí so stresom, je dôsledkom a prejavom zvýšenej záťaže. Zvýšený stres (alostatická záťaž) vedie všeobecne k väčšej únave. Z hormonálneho hľadiska je ale medzi stresom a únavou veľký rozdiel. U stresu nastáva tzv. Generalizovaný adaptačné syndróm , spojený s výlevom katecholamínov (adrenalín, noradrenalín) a glukokortikoidov (kortizol). Naproti tomu únava (únavový syndróm) koreluje skôr s imunitnými molekulami , ako je napríklad interleukín 1 a interleukín 6. Únava má teda vzťah k zápalu a horúčke , čo možno ľahko pozorovať u krátkodobé (svalovej) únavy: Po fyzickej záťaži (šport, manuálna práca ) dochádza v zaťažených svaloch k natrhnutiu určitej časti svalových vlákien. To vedie k miernej zápalovej reakcii (svalová horúčka). Imunitný molekuly spojené s týmto zápalom vyvolajú miernu horúčku a svalovú únavu. Podľa rozsahu namáhaných svalových skupín tieto zápalovej signálne molekuly vyvolajú aj celkový pocit únavy a ospalosti. Existuje mnoho druhov bolesti, ale bolesť, ktorá sa spája so svalovou únavou je takého typu, že si od nej veľmi príjemne uľavíme oddychom, relaxom a aj natiahnutím (strečingom) či masážou zaťažených svalových skupín - krátkodobý únavový syndróm nás teda vedie k optimálnemu správaniu pre regeneráciu unavených svalov. Len čo sa svaly zotaví natoľko, že zápal ustúpi, zároveň s poklesom zápalových signálnych molekúl zmizne aj pocit únavy.

Chronický únavový syndróm

K trvalým príznakom únavy dochádza, keď z nejakého dôvodu dôjde k dlhodobému vzostupu hladiny interleukínov (IL-1, IL-6, IL-10 a ďalšie) v plazme. Dôvodom môže byť infekčné ochorenie (i skryté) alebo imunitnej porucha (autoimunita) . Ťažiskovým príznakom chronického únavového syndrómu je letargia - ospalosť, chýbanie energie k čomukoľvek okrem oddychu. To je výhodné u infekčných chorôb, pretože pacient, ktorý sa šetrí, sa rýchlejšie uzdraví. Vtedy sa mu ale nehovorí únavový syndróm, ale správanie chorého. Názov chronický únavový syndróm je viac-menej rezervovaný pre prípady, kedy je jeho príčina skrytá.

Ženšen je mimoriadne účinný prostriedok proti únave

Adaptogény majú z definície protistresové účinky a tým je daná aj ich účinnosť proti únave. Ženšen pravý je v indikácii únavy a vyčerpania TČM využívaný od nepamäti. Novodobý výskum ženšenu ako prostriedku proti únave sa datuje od 60. rokov a postupne sa rozširuje aj na ďalšie potenciálne prírodné adaptogény. Na príklade únavy dá dobre demonštrovať dôležitosť farmakologického pojmu adaptogénu - napríklad taký kokaín síce tiež pôsobí proti únave (a to veľmi účinne, ako by potvrdil kokainista Sigmund Freud), ale nie je adaptogén, pretože (hrubo povedané) celkovo škodí.

Účinnosť ženšenu a ginsenozidu Rg 1

Ak vynecháme tisícročnú tradíciu TČM a budeme sa venovať len vedeckým zdrojom, potom ženšen ako prostriedok proti únave bol zhruba v rovnakej dobe popísaný v čínskych publikáciách ( Tsung1964tsf , Wang1983sae ) a skupinou okolo Lazareva a Brechmana ( Brekhman1969pig ), ktorí tiež identifikovali ďalšie rastlinu s týmito účinky, eleuterokok ostnatý. Ženšen a zvlášť ginsenoid Rg 1 bol ako prostriedok proti únave potvrdený batérií japonských testov na myšiach ( Saito1974epg ), ktorých autor dobre pozná a cituje predchádzajúce sovietskej výskumy. Táto práca publikovaná na slávnej tokijskej univerzite pochádza za zlatých čias vedeckej medicíny a pre mňa osobne predstavuje definitívne potvrdenie účinnosti tohto adaptogénu proti únave, aj keby som nič iné nečítal a sám seba pri svojich skúsenostiach so ženšenom zaryto podozrieval z neobjektivity. Výskum ale samozrejme pokračoval ďalej, jednak smerom ku konkrétnym aplikáciám ženšenu u duševnej a fyzickej únavy, jednak k identifikácii ďalších adaptogénov s účinkami proti únave.

Konkrétne pôsobenie pri fyzickej a duševnej záťaži

V účinnosti na psychickú výkonnosť bol ženšen uznaný lepším než piracetam, ktorý býva často označovaný za nootropikum ( Banerjee1982aap ). Pokusy podobné tým zo 60. rokov boli reprodukované aj v 21. storočí ( Kaneko2004pme ) - ženšen by uznaný účinným u fyzickej záťaže (pracovného stresu) , chladovej záťaže a infekčné záťaže ( chrípka ).

Klinicky zaujímavé je pôsobenie ženšenu pri chronickej únave. Podľa Ellis2002epg , 58% probandov užívajúcich ženšen (ale len 18% probandov užívacích placebo) hlásilo zlepšenie pocitu zdravia (merané dotazníkom). Klinická štúdia Kim2013aep na 90 pacientoch trpiacich chronickou únavou zistila u ženšenového extraktu účinnosť proti chronickej únave nad úrovňou placeba, nie ale na štatisticky významné úrovni. Poznamenal by som že denné dávkovanie v štúdii Kim2013aep bolo dosť nízke, 1g alebo 2g denne.

Iné adaptogény s účinkom proti únave

Len heslovite niekoľko známych rastlín s účinkom proti únave:

| 30.1.2018