Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

91. ginsenoid 20 (S) -Rg2

ginsenoid 20 (S) -Rg 2

Je damaranový, protopanaxatriolový Panaxosid:

ginsenoid 20 (S) -Rg2

R 1 = H
R 2 = Glc 2 - 1 RHA
R 3 = H
R 4 = H

  • Na potkaním modelu poškodenia mozgu dočasnú oklúziou a reperfúziou a. Cerebri media sa ukázalo, že pxsd. Rg 2 (nešpecifikované chirality) chráni neuróny pred apoptózou a zabraňuje poškodeniu pamäte a ďalších funkcií CNS. ( Zhang2008pgg )
  • Na modeli PC12 buniek (potkan) ukázal schopnosť chrániť neuróny pred glutámatovú toxicitou. Chirality použitého pxsd. Rg 2 nebola v publikácii slovne špecifikovaná, ovšem štruktúrny vzorec pxsd. Rg 2 na jednom z obrázkov ukazuje 20 (S) molekulu. ( Li2007peg )
  • Ginsenosidy 20 (S) Rg 2 pôsobil proti zhoršeniu registrácie a uloženia negatívneho podmieňovanie u potkanov, ktorých pamäť bola zhoršená podaním sedatívneho antihistaminiká cyproheptadinu. ( Ma1993e2c )
  • Gssd. Rg 2, zlúčenina K a aglykón protopanaxatriol pôsobí inhibične na neurónové formu nikotínových acetylcholínových receptorov (α3β4) a ich účinok je selektívne ovplyvňovaný interakciou s proteínom BSA (hovädzie albumín). ( Lee2003deb )
  • Na modeli HUVEC (buniek endotelu ľudskej pupočníkovej žily) znižuje expresiu molekúl spojených s aterosklerózou. ( Cho2013gri )

| 30.1.2018