Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

Ako použiť Soxhletov extraktor II?

Dobrý deň prosím nejakú radu ako presne použiť Soxhletov extraktor alebo nejaký odkaz na návod jedná sa mi o extrahovania rôznych rastlín v rozpúšťadle lieh alebo benzín vopred ďakujem za nejakú radu Petr B.

Vážený pane Peter,

o optike fyzici hovoria, že je buď veľmi jednoduchá, alebo naopak veľmi ťažká. To isté možno povedať v chémii o extrakcii. Praktikum enzymológia na PRF UK je najťažším a najdrahším praktikom celého štúdia az veľkej časti je vlastne venované extrakcii. Mnohí vedci strávili život snahou o extrakcii a kryštalizáciu látok z rastlinných a živočíšnych materiálov. Na druhej strane však jednoduchú extrakciu môže vykonať ľahko každý jednoduchým vložením rastlinného materiálu do nádoby s rozpúšťadlom. Takýto postup by som nazval Vsádzkový extrakciou. V prípade, že nám ide o kvantitatívne extrakcii 100% množstva obsahové látky, možno použiť extrakciu protiprúd, alebo Stávkove-protiprúdom, aká sa používa napríklad pri činenia koží. Jej opis je naznačený treba tu pdf .

Z praktického hľadiska, Soxhletov extraktor stojí niekde na pomedzí Stávkove a termostatu extrakcie. Vyznačuje sa recykláciou rozpúšťadla, ktorá prebieha destiláciou a opätovnú kondenzáciou na chladiči nad Vsádzkový patrónou. Niektoré faktory ovplyvňujúce extrakciu na Soxhlet som kvalitatívne opísal v inej odpovedi , tam ale nevenujem pozornosť polovsázkovému režimu v ktorom pravý Soxhlet funguje. Pravý Soxhlet má totiž trubicu, ktorá zaisťuje, že patróna sa postupne plní kondenzujícím rozpúšťadlom a až keď sa úplne naplní, zahltí sa vypúšťacie trubice a obsah patróny sa vyprázdni do zahrievacie banky. Mohol by som Vás teraz odkázať na zdroje, ktorých štúdiom by ste získal schopnosť vypočítať potrebnú dĺžku extrakcie a jej ďalšie parametre. O týchto zdrojoch si môžete urobiť predstavu z tohto pre prax neužitočného sylabu "Chemické inžinierstvo, kapitola extrakcia" (pozri pdf ), Voľne dostupného na Internete. Konštanty pre výpočet by ste ale rovnako musel zisťovať skusmo.

Pokusom (a omylom) sa teda nevyhnete, či už s matematikou alebo bez nej. Ak by ste chcel na extrakciu pristúpiť po americky, teda bez matematiky, robí sa to nasledovne: Povedzme že máte Soxhlet s päťlitrovým objemom extrakčnej nádoby. Vrazí do patróny asi kilo rastlinného materiálu pomletej na zrná o veľkosti maximálne 5mm (semená sa musia drviť aj keď sú ako mak) alebo plátky s hrúbkou max. 3mm. Zalejte čo najväčším množstvom rozpúšťadla tak, aby došlo k prekrytiu materiálu, nie ale ku stočení rozpúšťadla do dolnej nádoby Soxhlet (budete k tomu potrebovať asi štyri litre rozpúšťadla). Soxhlet uzavrite a nechajte pár hodín napučiavať pri izbovej teplote. Potom prilejte ešte trochu rozpúšťadlá tak, aby došlo k zahlteniu stáčacie trubice a k vytečeniu roztoku do dolnej nádoby. Rastlinný materiál by teraz mal byť nabotnaný a jeho objem by sa mal zväčšiť. Drogy bobtnajú rôzne - dreva napríklad len o pár percent, vňať asi trojnásobne, niektoré plody aj viac ako päťnásobne. Je vo Vašom záujme použiť také množstvo, aby nabotnalá droga zaplnila patrónu asi z 90%. Droga obvykle vsiakne značné množstvo rozpúšťadla a do dolnej nádoby sa preto stočí množstvo oveľa menšie ako 4l. Teraz vezmite novú dávku čerstvého rozpúšťadlá a patrónovi ním zalejte ešte raz tesne pod okraj (teraz už je v nej nabotnalá droga, takže rozpúšťadlá sa tam vojde menej). Nechajte ešte dve hodiny lúhovať pri izbovej teplote a potom extraktor zapnite na nízky výkon (tj. Zahrievanie a chladič). Keď dôjde k varu v dolnej nádobe, kondenzujúcej extrakt čoskoro zahltí stáčacie trubicu, takže aj zvyšok ropouštědla stečie do dolnej nádoby. Zvýšte výkon extraktora na pracovnú hodnotu (tj. Najvyššej, pri ktorej bez problémov funguje), zostaňte pri ňom, pozerajte sa, ako sa plní nádoba s destilátom a počítajte, koľkokrát dôjde k stočení. Až sa Vám extraktor stočí štyrikrát, extrakcia by mala byť zhruba hotová. To je bod, v ktorom sa už väčšinou nevypláca plytvať energiou a trápiť drogu ešte ďalším zahrievaním kvôli dobytí zvyšných asi 3% rozpustných látok zostávajúcich v výliskoch. Mal by ste teraz byť vlastníkom niečo medzi 2-7 litre extraktu, do ktorého extrakciou prešlo viac ako 90% látok, ktoré možno z rastlinnej drogy daným rozpúšťadlom získať.

Benzín samozrejme nemožno amatérsky použiť na extrakciu pre potravinárske účely. Pri extrakcii si dávajte pozor, aby Vám chladič naozaj kvantitatívne skondenzovala všetko rozpúšťadlo a liehové či dokonca benzínové pary neunikali do okolia. Extrakciu osobne sledujte a vždy použite dostatočné množstvo rozpúšťadla, aby nedošlo k vyschnutiu zahrievacie nádoby. S benzínom zásadne pracujte len vonku na čerstvom vzduchu. Pri práci nejedzte, neochutnávajte lieh alebo liehový extrakt v množstve väčšom než malom, nefajčite a nemanipulujte s otvoreným ohňom. Právny dodatok: Zriekam sa akejkoľvek zodpovednosti za škody na zdraví a majetku spôsobené výbuchom liehu či benzínu.

-boris-

| 30.1.2018