Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

Špecifické účinky červeného ženšenu

Tu sú popísané účinky, ktoré literatúra pripisuje priamo červenému ženšenu (ginseng radix rubra) , alebo extraktu z neho. Takýchto správ existuje viac ako tisíc, táto stránka obsahuje iba veľmi malé percento z nich.

  • Zlepšoval regenerácii pečene po 40% pokusné resekcii (u psov miešané rasy). Porovnávacie bola kontrola a dávky červeného ženšenu 250mg / kg, resp. 500mg / kg denne orálne v dňoch -1 až 7 vzhľadom k operácii. Podávanie červeného ženšenu vraj zvýšilo rýchlosť regenerácie pečene oproti kontrole o zhruba 25%, čo bolo vzhľadom celkovému počtu 15 zvierat štatisticky signifikantné na hladine P = 0,05. Medzi dávkovaním 250mg / kg a 500mg / kg nebol zistený žiadny rozdiel. Červený ženšen tiež vraj mal cytoprotektívny účinok pri histologickom pozorovaní regenerujúcich pečene. ( Kwon2003ekr ) [cytoprotektívny, iné]
  • V klinickej štúdii červený ženšen výrazne zlepšoval hojenie inak neliečiteľných vredov u cukrovky a progeriu (Wernerov syndróm). ( Morisaki1995mae ) [diabetes, iné]
  • Červený ženšen, resp. jeho celkový saponínu extrakt výrazne urýchľoval regeneráciu kapilár (trubíc v géle in vitro) z endotelu ľudskej pupočníkovej žily. V porovnaní s kontrolou, koncentrácia celkového saponinového extraktu červeného ženšenu 1μg / ml zrýchľovala rast kapilár o asi 20%, koncentrácia 10μg / ml o asi 100% a koncentrácie 100μg / ml o viac ako 300%. Celk. saponíny červeného ženšenu pritom zvyšovali sekréciu tkanivového aktivátora plazminogénu (tPA, tissue plazminogén activator) a znižovali hladinuinhibitoru aktivátora plazminogénu (PAI, plazminogén activator inhibítor). Celkovo saponín červeného ženšenu zvyšoval len mierne proliferáciu endoteliálnych buniek, zato ale zvyšoval rýchlosť ich migrácie úmerne dávke, pri dávke 100μg / ml až 3 násobne, čím sa v tomto ohľade podobal účinku rastového faktora fibroblastov (FGF, Fibroblast growth factor). Celkovo saponín červeného ženšenu ďalej signifikantne zlepšoval hojenie kožných zranenia u diabetických potkanov - zvyšoval mechanickú pevnosť spoja aj frekvenciu novovytvorených kapilár v hojace sa tkanive. ( Morisaki1995mae ) [kardiovaskulárne, diabetes, iné]

| 1.11.2018