Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

14. ginsenoid 20 (S) -Rg3

ginsenoid 20 (S) -Rg 3

Je damaranový, protopanaxadiolový Panaxosid, ktorý vzniká z väčšej časti pri spracovaní (parenie) ženšenu na červený ženšen :

ginsenoid 20 (S) -Rg3

R 1 = -Glc 2 - 1 Glc
R 2 = H

 • Gssd. 20 (S) Rg 3 z väčšej časti vzniká v žalúdku hydrolýzou gssd. Rb 1 . ( Christensen2009gcb )
 • Gssd. Rg 3 je hlavným Panaxosidy zodpovedným za na endotelu závislú relaxáciu ciev (krúžkov v potkaních aorty in vitro, podľa Kim1999grm ). Tento účinok je u gssd. Rg 3 asi 100 × väčší ako účinok gssd. Rg 1 , jeho mechanizmom je zrejme aktivácia K + kanálov endotelu.
 • Gssd. Rg 3 spôsobuje relaxáciu prstencov potkaní aorty spôsobenú fenylefrínom zvýšením produkcie NO. ( Kim2003gri )
 • Gssd. 20 (S) Rg 3, nie však jeho 20 (R) epimér , spôsobuje silnú, na endotelu nezávislú relaxáciu prúžkov prasacej koronárnej tepny, ktoré boli predtým kontrahované pôsobením 25mm KCl. Dôvodom je asi rôzny účinok epimérov na K + kanály. ( Kim2006seg )
 • Obaja epiméry gssd. Rg 3 spôsobujú relaxáciu prúžkov prasacej koronárnej tepny s intaktným endotelom po predošlej kontrakciu spôsobené 3μM serotonínom. ( Kim2006seg )
 • U stresovaných myší spôsobuje zníženie kortizolu v plazme. ( Kim2003iii )
 • Zamedzuje zvýšenie hladiny stresového indikátora putrescín v CNS pri imobilizačným stresu. ( Lee2006aeg )
 • Pri pokusoch na inotropný receptoroch exprimovaných v oocytov Žaba bol premeraný inhibičný účinok gssd. 20 (S) -Rg 3 na P / Q typ Ca 2 + kanálov, Kv 1.4 K + kanál a Na + kanál IIA mozgu potkana, ktorých IC 50 v mmol boli po rade 30,1 ± 2,6; 58,6 ± 3,3 a 29,2 ± 8,5 s Hillovými koeficienty po sérii 1,9; 1,8 a 1, čo ukazuje že skúmané Na + kanály blokuje 1 molekula gssd. Rg 3, zatiaľ čo Ca 2+ and K + kanály vyžadujú k blokácii molekuly dve. R epimér na skúmané Na +, K + a Ca 2+ kanály nepôsobí. Oba epiméry približne rovnako inhibujú receptory HT 3A a α3β4 nach s IC 50 v mmol po rade 47,1 ± 20,5 a 82,1 ± 9,1 a Hillovými koeficienty ≈ 1. ( Jeong2004sgr )
 • Znižoval expresiu cytokínov u aktivované mikroglie, inhiboval väzbu transkripčného faktoru NF-κB na vazabní miesta DNA a zlepšoval prežitie nervových buniek. Ďalej blokoval expresiu NOS2 (Inos) a zvyšoval expresiu MSRA (macrophage scavenger receptor type A). ( Joo2008pin )
 • Pôsobí inhibične (70% inhibícia pri 10μM gssd. Rg 3) na NMDA receptory v hipokampe cez glycínový väzobné miesto. ( Kim2004gra )
 • Pôsobí inhibične na proliferáciu adipocytov ( Han2006g2p ).
 • V in vitro modeli artritídy chránil chondrocytmi pred deštrukciou. ( So2013peg )
 • Gssd. 20 (S) Rg 3, nie však jeho 20 (R) epimér pôsobí proti AGS bunkám rakoviny žalúdka . ( Park2014sae )

| 30.1.2018