Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

Predaj liečivých rastlín v EÚ

alebo umenie byti spotrebiteľom

V období asi 10 rokov zaviedla Európska únia zákony, ktoré zásadne obmedzujú náš prístup k liečivým rastlinám. Tieto nariadenia už bola podla únijných predpisov povinne včlenené do zákonov členských štátov, teda aj SR. Vplyv je nasledujúci:

  • U liečivých rastlín, pokiaľ sa predávajú ako potraviny (alebo doplnky stravy), nie je možné uvádzať žiadne informácie o ich liečivosti.
  • Liečivé rastliny, ak sa predávajú s tým, že sú liečivé, teraz spadajú pod pôsobnosť zákonov vytvorených pre syntetické chemické lieky. Toho bolo docielené Iná formulácia predmetu zákona o liekoch.
  • 99.9% liečivých rastlín a prírodnín je úplne zakázané predávať. Výnimkou (tých 0,1%) sú tie, o ktorých dodávateľ preukáže, že boli vo významnom množstve konzumované v EÚ pred r. 1997. Tento systém tzv. Novel Food ( "potravín nového typu") bol schválený trikom - pod zámienkou ochrany pred geneticky manipulovanými plodinami. GM plodiny z neho boli následne iným nariadením vyňaté.

Európsky parlament v prvom rade rozšíril pôsobnosť zákona, ktorý bol pôvodne vytvorený a určený pre výrobu priemyselných liekov (generík). Novo je predmetom tohto zákona všetko, čo sa prezentuje ako "liečivé", alebo "pôsobiace preventívne". Všimnite si, že táto EÚ úprava zákona (zrejme cielene) nestanovuje vymedzenie svojho predmetu vecnú podstatou, ale podľa toho, ako sa o nej hovorí, aké informácie zákazník pri ich kúpe dostáva.

Pestovateľ, spracovateľ a alebo predajca liečivých rastlín tak, ak chce aj naďalej uvádzať ich liečivé účinky, sa tak musí týmto zákonom riadiť, tj musí sa stať farmaceutickou firmou a všetky jednotlivé produkty registrovať rovnako ako priemyselné lieky. To je ale pre bežného bylináře nesplniteľné (napr. Už z dôvodov vysokých poplatkov), nehovoriac o tom, že by bolo absurdné, keby si každý bylinkár registroval svoj repík, skorocel, materská dúšku, ... Toto je skutočný dôvod, prečo všetci začali byliny predávať ako doplnky stravy.

Vyššie popísané závery sú zjednodušené, ale nie prehnané. Vďaka EÚ už veľkú časť liečivých rastlín nie je v ČR legálne predávať. U tých zvyšných sa ďalej už nesmú vysvetľovať žiadne liečivé účinky. Ak neveríte, môžete sami stráviť 3 mesiace štúdiom európskych zákonov - sú napísané schválne zložito. To im ale nijako neuberá na platnosti. Sú napísané tak, aby odrezali spotrebiteľa od prírodných liečivých zdrojov a vytvorili monopol syntetických liekov.

Nedajme si prírodu
Podrobnejšie na Nedajme si prírodu!

Dodatok:

Nič sa nedá robiť, že v pamätný deň 17. novembra 2012 bol ťažný kôň bruselských protibylinných nariadenia eurokomisár John Dalli zosadený pre korupciu , zlé zákony nám po ňom bohužiaľ zostali.

| 30.1.2018