Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Adaptogény

seriózne a bez nezmyslov ...

Adaptogény sú prírodné aj umelé látky, ktoré zlepšujú schopnosť prekonať záťaž a sú neškodné. Prakticky sú to dnes hlavne liečivé rastliny a huby (tj. Látky prírodné), ale vývoj umelých látok vyhovujúcich definícii adaptogénu už tiež intenzívne prebieha. Bohužiaľ však nie u nás, ale hlavne na Západe, kde pojmy ruskej proveniencie nemajú radi. Pojem adaptogén bol vytvorený v 50. rokoch 20. storočia na opísanie rastlinných tonik, ktorých typickým predstaviteľom je ženšen pravý . Tento pojem tu chýbal. Pred jeho zavedením sa mnohých rastlinám z núdze hovorilo "ženšen" (eleuterokok = sibírsky ženšen , vítaním = indický ženšen , žerucha peruánska = peruánsky ženšen , zarážke púštne = púštne ženšen atď.) Týmto rastlinám sa má správne hovoriť adaptogén. Pred zavedením tohto pojmu sa európska veda zmohla len na to, že pre ženšen vymyslela nič nehovoriace rodové meno Panax - všeliek.

Adaptogény sa vyznačujú tým, že uľahčujú proces adaptácie. Adaptácia je kľúčovým pojmom teoretické medicíny . O adaptácii hovoríme vtedy, keď sa organizmus prispôsobuje záťaži. Kým záťaž zvládame, zostávame zdraví. Ak záťaž prekročí naše adaptačné rozmedzí, výsledkom je choroba až smrť. Adaptogény uľahčujú adaptáciu tým, že rozširujú adaptačné rozmedzí. Inými slovami, nielen že lieči chorobné stavy, ale predovšetkým upevňujú zdravie. S tým súvisí odbor medicíny zaoberajúci sa budovaním zdravia - valeologie. Zdravie ohrozujú rôzne druhy záťaže: chladová, teplovy, fyzická (práca, šport ...), duševné, chemická (pečene, obličiek, mozgu ...), oxidačné, radiačnej, infekčné ... Anglický výraz pre záťaž všeobecne je stress. U nás však slovo stres väčšinou používame v užšom význame duševnej záťaže. Pri tej sa nám do tela uvoľňujú hormóny útoku a úteku (adrenalín, noradrenalín) a následne stresový hormón kortizol. Stojí za zmienku, že termín adaptogén historicky súvisí s objavom stresových hormónov (glukokortikoidy, konkrétne kortizol), ktoré opísal otec modernej teoretickej medicíny Jánoš Selye . Predpona adapto- termínu adaptogén potom pochádza priamo z termínu generalizovaný adaptačné syndróm , čo je honosný historický názov pre cicavčie stresovú reakciu.

Ideálne adaptogén teda významne zvyšuje adaptačný rozmedzí a nemá jednostranné účinky. Reálne adaptogény sa k tomuto ideálu viac či menej blíži. Niektoré viac chráni pečeň, iné chráni cievy, ďalšie potláčajú zápaly a alergie, iné pôsobia proti duševnému stresu atď. Rôzne látky sú ako adaptogény rôzne kvalitné, takže ich uzavretý zoznam nedá zostaviť. Neplatí ale, že každá nejedovatá liečivka je adaptogén. Kategórie adaptogénov nie je totožná s kategóriou nejedovatých liečivých rastlín. Napríklad sladkého drievka , konope či slávna kava-kava nepatrí medzi adaptogény, pretože majú jednostranné účinky. Numerické hodnotenia kvality adaptogénov podobné terapeutickému indexu u paracelsovských liekov nám zatiaľ teoretická farmakológie nedala k dispozícii.

Adaptogény sú silne liečivé. Tento fakt môže prekvapiť lekára a farmaceutov zvyknuté na paracelsovské lieky - jedy, ktoré sa v presne odmeraných dávkach používajú na liečbu. (Bol to práve Paracelsus, kto pravidlá pre využitie minerálnych jedov v liečbe formuloval.) Paracelsovské lieky patria len do rúk odborníkov, čo odrážajú aj zákony. Bohužiaľ sa však legislatíva na všetky farmaká pozerá paracelsovsky a pre adaptogény nemá pochopenie . Od liekov na báze adaptogénov vyžaduje miligramovou štandardizáciu akoby išlo o jedy, na druhej strane však adaptogény v dôsledku absencie dramatických přznaků po požití radí medzi látky bez silných účinkov. (Medzi "silne účinné" vyhláška č. 245/1997 Zb. Radí náprstník , prvosienka , ľuľkovec zlomocný a kulčibu dávivý .) Práve adaptogény sa však výborne uplatní pri prevencii a liečbe civilizačných chorôb, ktoré sú dôsledkom záťaže kumulované v priebehu života dnešnej dlhoveké populácie . Adaptogény sú výbornou prevenciou troch najdôležitejších chorôb dlhovekosti: aterosklerózy , rakoviny a cukrovky (diabetu) . Je všeobecne známe, že ateroskleróza je vlastne imunitný proces, ktorý možno sekundárnymi metabolity mnohých rastlín ovplyvniť. Vo svojej konečnej fáze spôsobuje mŕtvicu , pred ktorou adaptogény tiež chráni. Pri pravidelnom užívaní správne vybrané adaptogény spomaľujú starnutie , chráni imunitu a brzdí vývin metabolického syndrómu . Znížením stresu a uvoľnením ciev ženšen a podobne pôsobiace adaptogény bojujú proti epidemické hypertenzii . Adaptogény by mali byť neoddeliteľnou súčasťou nášho jedálnička.

Príklady adaptogénov:

Pri všetkých liečivých rastlín a korenín (a nie len u tých exotických) má význam sa pýtať, do akej miery vyhovujú definícii adaptogénu. Medzi dôležité kandidátov patrí aj bežné kuchynské plodiny - cesnak , cibuľa , paradajka , bazalka , špargľa , žihľava , rakytník , lotos ... Medzi adaptogény však nemožno radiť látky neúčinné alebo iba výživné, ani tradičné európske prírodné všeliek typu alkohol, ópium, kokaín. .. Viac kandidátov a protipříklad nájdete v prehľade prírodných adaptogénov .