Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

Tradičná čínska medicína očami inovercov

Mnohé z adaptogénov vrátane modelového adaptogénu - ženšenu pravého ( Panax ginseng ) - vďačí za svoj objav Tradičné čínskej medicíne (TČM). Štúdium adaptogénov ale predstavuje iba vedecký pohľad, ktorý sa samotným odborom TČM nemožno nijako zamieňať.

Lekárstvo TČM nie je vedecká disciplína

Upozornenie: Toto konštatovanie nie je zamýšľané ako nadávka. K lekárstvo TČM mám hlboký rešpekt, hoci ako vedec som z hľadiska TČM inovercov. Lekárstvo TČM je zvláštne odbor, niečo ako doktorát z alchýmie. Náročnosťou štúdia sa lekárstvo TČM plne vyrovná titulu MUDr., Avšak TČM nie je založená na vedeckej metóde, ale na učenie jin a jang , teda akési čínskej kabale. TČM sa preto z pohľadu vedy radia do jedného vreca spolu s astrológiou, karpatskými veďme a ThDr. Zdeňkom Kratochvílom, Dr.

TČM a vedecká medicína spolu nehovoria, iba si nazerajú cez rameno a okoukávají metódy konkurencie. Tieto dva odbory sa nemiešajú ani vtedy, ak sa spája v jednom jedincovi formou dvojitého doktorátu MUDr. + TČM. Takí lekári bývajú v Ázii k nájdeniu v najlepších nemocniciach, kde mávajú na starosti špeciálne oddelenie, ktorí túto byliny a tradičné metódy zo zdravotného poistenia. Z formálneho hľadiska je to ale obdobné, ako keď katolícky kňaz s titulom MUDr. pri lekárskej praxi navyše udeľuje sviatosť pomazania chorých.

Ale: Z pohľadu vedeckej medicíny sú rastliny TČM lege artis

Z pohľadu našej (= vedecké) medicíny sa rastliny TČM posudzujú rovnako ako akékoľvek iné rastliny. Ich vlastnosti sa skúmajú klinicky a experimentálne rovnako, ako u všetkých iných predpokladaných liečiv. K znalostiam TČM sa prihliada len ako k inšpiráciu. Ku chvále TČM možno povedať, že je inšpiráciou spoľahlivou: U drvivej väčšiny používaných rastlín sa preukáže účinnosť zhruba v oblasti indikácií uvádzaných TČM. Dôležité je však to, že vedecké lekárstva nevyvodzuje závery z TČM, ale práve až z vedeckých štúdií inšpirovaných TČM - preto sa využitie liečivých rastlín TČM vo vedecky dokázanom (alebo predpokladanom) rozsahu radí k štandardným, nie alternatívnym metódam lekárstva. MUDr. lekári to postupne začínajú chápať - iba tým viac vyťaženým sa to musí o niečo dlhšie vysvetľovať.

Z alternatívnych metód je TČM najimpozantnejšia

TČM patrí medzi alternatívnymi metódami k tým dôstojným a je jedinou, ktorú na sebe ja strpíte a vyhľadávam. Rôzne ordinácie TČM som navštívil mnohokrát as výsledkami som osobne spokojný. Inak ale pre TČM platí to, čo platí pre alternatívnu medicínu všeobecne: Že názor na ňu si musí každý vytvoriť sám. Veda tieto metódy nemôže schvaľovať a ani vyvracať. Ak niekto v slovenských dĺžkach nájde pravého lekára TČM a zverí sa do jeho starostlivosti, veda k tomu nemá čo povedať. A z ľudského hľadiska by som k tomu povedal iba to, že má asi malý zmysel si vyberať za lekára kúzelníka, keď nemáme v úmysle sa jeho pokynmi starostlivo riadiť.

Zhrnutie: Ak chodíte k lekárovi TČM, riaďte sa jeho pokynmi a neberte žiadny ohľad na to, čo o liečivých rastlinách TČM hovorím ja alebo akýkoľvek iný vedec :-)

| 1.11.2018