Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

111. ginsenoid 20 (R) -Rg2

ginsenoid 20 (R) -Rg 2

Je damaranový, protopanaxatriolový Panaxosid:

ginsenoid 20 (R) -Rg2

R = Glc 2 - 1 RHA

  • Na potkaním modelu poškodenia mozgu dočasnú oklúziou a reperfúziou a. Cerebri media sa ukázalo, že pxsd. Rg 2 (nešpecifikované chirality) chráni neuróny pred apoptózou a zabraňuje poškodeniu pamäte a ďalších funkcií CNS. ( Zhang2008pgg )

| 30.1.2018