Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

Kombinácia ženšenu a alkoholu

Ženšen obmedzuje negatívne účinky alkoholu a značne potláča prípadnú opicu.

Pre zníženie následkov konzumácie alkoholu je dobré byť vopred vybavený ženšenový tinktúrou . Tú možno primiešať buď priamo do piva alebo liehoviny, alebo užiť samostatne ak by príchuť ženšenu bola nežiaduce (ako napr. U kvalitných vín).

Na druhej strane ale u prípadov kde o celkovom množstve požitého alkoholu rozhoduje až prah bezvedomie budú mať povzbudzujúce látky len ten vplyv, že týmto osobám umožní požiť ešte viac alkoholu. V týchto prípadoch by som preto ženšen odporúčal až po prebudení, keď sa uplatní jeho hepatoprotektívne účinky.

Ospravedlňujeme sa, ale tento článok nie je zatiaľ dokončený. Súčasná, rozpracovaná verzia nevyjadruje jeho konečnú podobu.