Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

Ako použiť Soxhletov extraktor?

Dobrý deň, kúpil som si na internete 30 gramov plátkového šesťročného ženšenu. Mám Soxhlet a moje otázky znie:

  1. Ako dlho extrahovať. Odporúčaná 1hodina mi v porovnaní s niekoľkotýždňovom lúhovaním pripadne predsa len trochu málo. Poznám nejako, že už je hotovo?
  2. Je výťažnosť extrakciou výrazne vyšší, než vyváraním?
  3. Koľko kvapiek tinktúry alebo lepšie ml. mám skúsiť na svoju prvú skúsenosť s ženšenom?

Jindra

Dobrý deň aj Vám, pán Jindřichovi!

Otázka 1. - Ako dlho extrahovať

Odpoveď na túto otázku bude s Vaším láskavým prepáčením trochu dlhšia. Môžete si za to sám - kto sa pýta ten sa dozvie :-). Soxhlet vo svojej podstate nie je nič iné ako elučné kolóna s recykláciou rozpúšťadla. Doba extrakcie na kolóne všeobecne závisí na štyroch faktoroch:

  1. mernej rýchlosti difúzie extrahované látky do rozpúšťadla
  2. granulometriu extrahovaného materiálu
  3. kvalite konštrukcie extraktore
  4. teplote

Pozrime sa na ne bod po bode:

1. Merná rýchlosť difúzie extrahované látky do rozpúšťadla

Závisí jednak od pomeru afinity extrahované látky vyextrahovaného materiálu / jej afinity k rozpúšťadlu, jednak na rýchlosti difúzie látky v rozpúšťadlom nasiaknutých extrahovaných časticiach, ktorá zase závisí na molekulovej hmotnosti extrahované látky, viskozite rozpúšťadlá a členitosti vnútorných pórov extrahovaných častíc. Vlastnosťou Soxlehetova extraktora je to, že umožňuje teoreticky 100% extrakciu aj v prípade že pomer afinít je veľmi zlý, teda že extrahovaná látka podstatne radšej zostáva viazaná v materiáli ako rozpustená v rozpúšťadle - len to v takomto prípade trvá dlhšie. V prípade ženšenu sa těmihle problémy našťastie nemusíte príliš zaoberať - účinné látky v ženšen nie sú nijak extra pevne viazané, ich molekulárna hmotnosť je nízka (max. Pár 100 Da) a aj tie menej polárny sa rozpúšťa aspoň trochu aj v tej čistej vode, nehovoriac o zmesi vody a alkoholu.

2. Granulometria extrahovaného materiálu

Čím jemnejšie rozomletie, tým rýchlejšie difúzia von z častíc, avšak tým väčší prietokový odpor kolóny. Svoju úlohu zohráva aj tvar častíc. Nie som odborník na laboratórne metódy, ale z bunkovej biológie si pamätám jednoduché pravidlo, že za telesné teploty sa difúzia na mikrometrový vzdialenosti deje v zlomkoch sekundy, na desiatky mikrometrov v sekundách a na stovky mikrometrov v minútach. V našom konkrétnom prípade koreňa ženšenu sú tri možnosti - nasypať tam tie plátky ako sú, rozomlieť je nahrubo (treba roztĺcť), alebo je rozomlieť na jemný prášok (čo sa bežne robí na kávovom mlynčeku s rotujúcimi nožmi, ako som už písal v inej odpovedi na našom webe ). V tomto konkrétnom prípade by technicky optimálne asi bolo mlieť tak jemne, ako to ide s ohľadom na prietočnosť patróny, ale ak to nerobíte v priemyselnom meradle, nemusíte sa s tým párať - je takmer rovnako dobré použiť tie plátky tak ako sú.

3. Kvalita konštrukcie extraktore

U ideálne kolóny a ideálneho rozpúšťadlá sa doba elúcie asymptoticky blíži dobe prietoku rozpúšťadlá kolónou (= patrónou), ktorú by som u normálneho väčšieho Soxhlet odhadol rádovo na minúty. Ovšem my ale používame Soxhlet práve k preklenutiu obtiažnych extrakciou, očakávame teda že budeme potrebovať desiatky prietokov. Rýchlosť prietoku patrónou je obmedzená jednak destilačnom výkonom Soxhlet, jednak prietočnosť patróny samotnej (obmedzujúce je menší z dvoch hodnôt). Ďalším problémom je pravidelnosť prietoku - pokiaľ napr. Destilát kvapká doprostred patróny, jadro stĺpce sa rýchlo vylúhuje, kým okraje zaostávajú. Tieto parametre ale závisí od konštrukcie Vášho extraktore, takže ich nemáte šancu ovplyvniť.

4. Teplota

Osobitnú zmienku si zasluhuje teplota. Pracovná teplota normálneho Soxhlet je riadne na bode varu použitého rozpúšťadla za daného tlaku a možno ju regulovať len zmenou tohto tlaku. Pri vyššej teplote je rýchlejší difúzie a lepšia extrakcia, u chúlostivých látok je ale nutné použiť teploty nižšie. U ženšenu sa týmto opäť nemusíte príliš zaoberať - panaxosidy ľahko prežijú aj dlhé varenie vo vode a teplota varu alkoholové zmesi je ešte nižšia.

Aby som to teda zhrnul:

Ženšen , a zvlášť červený ženšen , je na extrakciu tak ľahkou korisťou, že ju bez výpočtov zvládneme aj na extraktora nižšej kvality. Pri pozornom čítaní stránky o extrakcii si môžete všimnúť, že nehovorím extrahovať "hodinu", ale "najmenej hodinu". Očakávam, že za hodinu iu podradného extraktora urazí elučné stĺpec niekoľkonásobok efektívnej dĺžky extrakčnej patróny, čo by u červeného ženšenu malo plne stačiť. Extrakčné čas dlhší ako hodina povinne predpisovať nechcem. Panaxosidy sú síce veľmi stabilné, niektoré z nich sa ale predsa len pomaly rozkladajú odštěpováním cukrových a malonylových zvyškov. Nie je jasné, ak je toto štiepenie dobré, alebo zlé. V ázijských receptoch sa dlhé varenie ženšenu priamo odporúča, avšak červený ženšen už má za sebou dlhé parenia pri svojej výrobe. Preto druhé dlhé varenie už nechcem povinne predpisovať. Pokiaľ ide o niekoľkotýždňovej lúhovania, to prebieha pri teplote nižšej o 80 ° C. Vieme že okolo izbových teplôt rýchlosť bežných reakcií rastie približne dvojnásobne pri zvýšení teploty o každých desať K. Pri 20 ° C to teda ide asi 256-krát pomalšie než pri 100 ° C - preto namiesto hodín musíme pri izbových teplotách loužit týždne.

Ako spoznáte že už je hotovo

Farba červeného ženšenu sa pri lúhovaní stráca. Úplne vylúhované plátky sa zväčší, stratí chuť i arómu a získajú sivobielu farbu, ktorá sa ďalším lúhovaním nemení. Hovorí sa im ženšenový výlisky a obvykle stále ešte obsahujú imunostimulačný polysacharidy.

Otázka 2. - Ak je extrakcia lepšia než lúhovania

Takmer ani nie, čo ale lepšie je, je použiť alkoholovú zmes namiesto čistej vody - ľahšie sa v nej rozpustí nepolárne látky a tie panaxosidy, ktoré v dôsledku zahrievania nejaké cukry zo svojej kostry stratili. A keď už používate alkohol a nechcete loužit týždne, tak s teplotou musíte na bod varu, čo zase nemôžete robiť v hrnčeku na platni, pretože by sa Vám čoskoro vyparila nielen väčšina alkoholu, ale prišiel by ste aj o väčšinu prchavých vonných látok dodávajúcich ženšenu jeho typickú arómu . Z tohto dôvodu musíte alkohol variť v uzavretom priestore, teda v extraktore, v ktorom unikajúce pary rozpúšťadla kondenzujú a recyklujú sa.

Otázka 3. - Koľko tinkury užiť na zoznámenie sa ženšenom

Ja osobne na zoznámenie sa ženšnem odporúčam pre bežných užívateľov dennú dávku 5-6g drogy červeného ženšenu. Pri tejto dávke už možno zreteľne rozoznať tie účinky ženšenu, ktoré môže užívateľ subjektívne posúdiť: duševné aktivácia , zlepšenie erekcie , prípadne obmedzenie bolesti , zápalov a autoimunitných stavov . Presnejšie povedané, používateľ sa jednoznačne dozvie, či v jeho prípade ženšen zaberá a ako, pretože ako akékoľvek iné liečivo, ani ženšen nezaberá vždy. Pre výraznejší účinok a väčšiu istotu možné k zoznámenie užiť aj podstatne vyššie dávky - ženšen ako modelový adaptogén je ani vo veľkom množstve neškodí a neovplyvňuje fyziologický stav nezaťaženého organizmu.

Pokiaľ ide o dávkovanie tekutého extraktu, Vy sám musíte vedieť, ako koncentrovanú tinktúru ste si pripravil (teda koľko gramov drogy máte v 100ml). Ak napr. Máte v 100ml extraktu 25g suchého ženšenu, musíte užiť 20ml tinktúry k tomu, aby ste do seba dostal ekvivalent 5g ženšenu v suchom stave. Alkohol v mililitrových dávkach je vraj prospešný. Ak si chcete byť absolútne istý, že sa zoznamujete len a len so ženšenom, môžete samozrejme použiť vodné výluh. Potrebná dávka ženšenu závisí aj na Vašom metabolizmu a váhe. Riaďte sa svojimi pocitmi, ženšenom sa neotrávíte.

-boris-

| 30.1.2018