Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

Neuroprotektívne účinky

Neuroprotektívne účinok znamená jednoducho ochranný účinok na nervovú sústavu. Zvyčajne sa tým myslí hlavne schopnosť látok chrániť mozgové bunky (neuróny) pred odumieraním, napríklad pri ischémii, predráždení alebo chemické záťaži jedy. Neuróny patrí medzi telesnými bunkami k tým nejháklivějším. Pri zastavení prísunu kyslíka veľmi rýchlo odumierajú. Sú veľmi citlivé na ťažké kovy a aj na iné jedy reagujú oveľa skôr, než bežné bunky ľudského tela. Preto si vplyv alkoholu na mozog všimneme už po prvom panáky, zatiaľ čo na uplatnenie jeho vplyvu na pečeň sa musíme prácne ožiera niekoľko rokov. Preto pri otrave ťažkými kovmi stojí nervové príznaky na prvom mieste. Mozog možno poškodiť aj voľným nedostatkom spánku či trvalým stresom , pri ktorom neuróny neznesú neustálu aktiváciu. Neurón, ktorý je neustále aktívne sa unaví a ľahšie odumrie. To spôsobí poplach obslužných buniek mozgu, zvaných glie. (Je to tá glie, nie ty glie. V singuláru potom gliové bunka.) Mozog totiž v ľudskom tele funguje v úplnej izolácii, za krvno-mozgovú bariéru, ktorú si nedovolí prekročiť ani bežné imunitné bunky. Rolu imunitných buniek v mozgu nahrádzajú tam sídliacej špecializované makrofágy, zvanej mikroglie . (Opäť je to tá mikroglie, nie ty mikroglie, singulár bunka koho / čoho, bunka mikroglie.) Mikroglie hrá v mozgu hlavne úlohe upratovaciu, ale stále si pamätá, že pochádza z imunitných buniek , a keď sa rozkokoší, môže narobiť peknú paseku. Mikroglie je stále v strehu a keby sa nejaká baktéria, vírus, alebo iný patogén snažil prevŕtať do mozgu, hneď naň vytasí svoje bojové prostriedky a máte zápal mozgových blán. Mikroglie nepočíta s tým, že sa budete ožiera a fetovať a tak spôsobovať neurónom problémy. Keď sa Ozer a máte opicu , mikroglie si myslí, či snáď úbohé Ožrala neuróny nedostali vírus besnoty alebo iné vírusové ochorenie. A hneď začnú vyšetrovať, zatýkať a vyhlasovať stanné právo, čím vám spôsobí bolesť hlavy a často v dobrej snahe zabijú viac neurónov, než samotný alkohol. Úprimne povedané, keď svoje neuróny otrávite poriadne, napríklad olovom alebo ortuťou, žiadna zázračná bylina je nezachráni. Ale keď sa len Ozeri alebo sfetujete, môžu adaptogény s protizápalovým účinkom vysvetliť vašej mikroglie, že situácia nie je tak vážna, aby vyžadovala zápal. Úplne analogická situácia nastáva pri ischémii mozgu, napriklad pri mozgovej mŕtvici. Tomuto účinku adaptogénov sa vzletne hovorí "upokojujúci vplyv na mikroglie". V zriedkavých prípadoch samotná mikroglie stratí rozum a začne bezdôvodne útočiť na vlastné neuróny - hovorí sa tomu autoimunita a je to jeden z mechanizmov starnutia. Adaptogény s upokojujúcim účinkom na mikroglie pri týchto stavoch pomáhajú spomaliť postup choroby. Bolo by ale samozrejme o veľkým zjednodušením klásť znamienko rovnosti medzi neuroprotektivním účinkom a upokojujúcim vplyvom na mikroglie. Neuroprotektívne účinok byliny docieľujú aj mnohými inými mechanizmami - napríklad zrýchlením detoxikácia, zlepšením krvného zásobenia (u ischémia), zamedzením apoptózy (kedy neurón seba samého podozrieva z vírusovej infekcie alebo malignity), či jednoduchým zlepšením výživy a prísunu vitamínov.

Z neuroprotektívne účinkov možno upodezírat každý adaptogén s účinkom na imunitu . A modrí už vedia, že práve rastliny s účinkom proti zápalu a poťažmo tiež bolesti sa čoby "všeliek" medzi adaptogény prednostne tlačí. Účinky proti zápalu má i modelový adaptogén ženšen , u ktorého prebiehal rozsiahly výskum, ktorý preukázal jeho neuroprotektívne schopnosti.

Neuroprotektívne účinky ženšenu

Ženšen obsahuje látky , ktoré majú schopnosť mikroglie upokojiť a v mozgu pôsobí presne tak, ako som naznačil v úvodnom odseku. Pozri štúdiu Zhang2008pgg , Li2007peg , Wu2007deg , Lin2007gra , Liao2002neg a ďalšie. Účinky možno pripísať jednotlivým panaxosidům .

 • Wu2007deg ukazuje, že gssd. Rb 2 , Rd , Rg 1 a Re majú silný inhibičný vplyv na produkciu TNF-α mikroglie aktivovanú lipopolysacharid. Gssd Rg 1 a Re naviac blokovali aj mikrogliální produkciu NO. Potvrdil sa ich inhibičný účinok na transkripčný faktor NF-κΒ a ďalšie prvky stresové aktivačný kaskády mikroglie (MAPK1, MAPK3, MAPK8).
 • Pri pokusoch na neuronálnych kultúrach preukázal ochranný účinok obmedzením zápalovej reakcie mikroglie a znížením produkcie NO a prostaglandínu E2 vyvolané pridaním bakteriálnych lipopolysacharidu ( Lin2007gra ).
 • Pxsd. Rb 1 a Rg 1 mali ochranný účinok na miechové neuróny in vitro ( Liao2002neg ).
 • Bae2006grr objasňuje ochranný účinok ženšenu pri ischemickej mozgovej mŕtvici tlmivým účinkom gssd. Rg 3 a Rh 2 na škodlivú aktiváciu mikroglie. U myší mikroglie aktivované lipopolysacharid alebo interferónom-γ blokoval Rh 2 expresiu inducibilní NO syntázy (gén NOS2) a produkciu NO s IC 50 = 17μM zamedzením väzby transkripčného faktora AP-1 na DNA. Tým došlo aj k obmedzeniu expresie cykloxygenázy 2 (gén PTGS2) a zápalových cytokínov TNF-α a IL-1β. Rh 2 ďalej zvyšoval expresiu zápal brzdiaceho IL-10 a uľahčoval väzbu transkripčného faktoru CREB na DNA. Na väzbu transkripčného faktoru NF-κB nemal Rh 2 vplyv. Účinok gssd. Rg 3 bol podobný Rh 2, avšak oveľa slabšie.
 • Gssd Rg 2 zabraňuje odumieraniu neurónov, chráni pamäť a ďalšie mozgové funkcie na modeli ischémie / reperfúziou ( Zhang2008pgg ) a in vitro chráni neuróny proti poškodeniu glutamátom ( Li2007peg ).
 • Ginsenosidy Rd zabraňoval poškodeniu dopaminergných neurónov spôsobenému zápalovú aktiváciou mikroglie bakteriálnymi lipopolysacharid. ( Lin2007gra )
 • Ginsenosidy Rg 3, ktorý vzniká predovšetkým pri parenie ženšenu na červený ženšen , znižoval expresiu cytokínov u zápalovej aktivované mikroglie a inhiboval väzbu transkripčného faktoru NF-κB na príslušné väzobné miesta DNA, čo viedlo k zvýšenému prežívaniu neuronálnych buniek in vitro. Ginsenosidy Rg 3 tiež takmer úplne blokoval expresiu NOS2 (Inos) a zvyšoval expresiu MSRA (macrophage scavenger receptor type A). ( Joo2008pin )
 • Ženšenový polysacharidy chráni mozog pred autoimunitným poškodením na experimentálnom myšom modeli ( Hwang2011app )
 • Nie2006pep - ženšenový panaxynol a panaxydol chránili mozgové neuróny podrobenej chemickému stresu pred odumieraním.

Neuroprotektívne účinky LBP polysacharidov obsiahnutých v kustovnicu.

Publikácia o neuroprotektivním účinku polysacharidov kustovnice pochádzali (v čase keď som sa téme intenzívne venoval) prevažne od jedinej skupiny vedcov na Hong Kongskej univerzite, a to hlavne z in vitro experimentov. Predchádzajúce ošetrenie vodným extraktom LBP chránilo neuróny kortexu z potkana pred Aβ toxicitou (amyloid beta je proteín objavujúce sa ako hlavná zložka plaku v mozgu chorých Alzheimerovou chorobou ) ( Yu2005nea ). V jednej z vzácnych in vivo štúdiách sa skúmal efekt LBP na zelený zákal (glaukóm) zapríčinený vysokým vnútroočným tlakom. Potkany kŕmenie extraktom LBP vykazovali významné zníženie poklesu počtu gangliových neurónov sietnice. Vnútroočný tlak sa však nezmenil ( Chan2007nel ). Je prakticky isté že postupom času sa neuroprotektivnímu účinku kustovnice budú venovať ďalšie výskumníci, v čom čitateľa odkazujem na primárne zdroje.

Ďalší neuroprotektívne adaptogény

Neuroprotektívne účinky boli zistené u mnohých adaptogénov a liečivých rastlín. Z konkrétnych publikácií upozorňujem na:

 • Nedávne prehľady adaptogénov a liečivých rastlín s potenciálnym účinkom u zranenia miechy ( Zhang2016tet ) a parkinsonizmu ( Fu2015pna ) zdôrazňujú resveratrol, kurkumín, čajovníkové polyfenoly, ligustrazin z čínskeho ligurčeka (Ligusticum chuanxiong), flavonoid kvercetín prítomný v zelenine a ovocí, Pueraria laločnatou (Pueraria lobata ) a ženšen.
 • Prehľad rastlín potenciálne účinných proti Alzheimerovej chorobe ( Hugel2015bfa ) zmieňuje kurkumu, šalvia červenokořennou (Salvia miltiorrhiza), ženšen, škoricu, koriander, rozmarín, šalvia a ďalšie hluchavkovité bežne používané ako korenie.
 • Leskokôrka lesklá chráni pamäť as ňou súvisiace neuróny hipokampe ( Zhou2012nep , Aguirremoreno2011glr ). Chráni tiež dopaminergné neuróny ( Ding2010gle ), ktorých odumieranie spôsobuje Parkinsonizmus . Pretože spomínané skupiny neurónov patrí k tým najcitlivejším, možno čakať, že leskokôrka chráni neuróny všeobecne, pozri napr. Zhang2011tna .
 • Rozchodnica ružová pôsobila proti autoimunitným poškodeniu mozgu ( Zhu2016saa ).
 • Šišák bajkalský má výrazné neuroprotektívne účinky demonštrované na modeloch mozgovej ischémie a mŕtvice ( Gaire2014sbs ). Jeho účinná látka bajkalin chráni pred kognitívnym poškodením pri diabete ( Ma2015bad ) a zistilo sa jeho ochranné pôsobenie na neuróny pamäťového centra hipokampe ( Lim2016asb ).
 • Koptis čínsky ( Zhang2009btb ) a ďalšie rastliny TČM.

Rastlín s týmito účinkami musí zákonite byť oveľa viac než môžem spomenúť a dokumentovať v tomto krátkom odseku. Navyše každoročne pribúdajú nové prehľady o tejto tematike, takže mi nezostáva než vás pre najnovšie informácie opäť odkázať na primárne zdroje. Všimnite si ale že mnohé neuroprotektívne látky pochádzajú z oblasti korenia (kurkumín a ďalšie) alebo bežných potravín (resveratrol, kvercetín). Dovoľujem si preto na záver tohto článku upozorniť na knihu "Korenie a jeho liečivé účinky" od slávneho prof. Pavla Valíčka, kde sú liečivé účinky korenín dokumentované systematickejšie.

| 2009 - 1.11.2018