Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

Imunita (imunitný systém)

Ľudský imunitný systém

Imunológia je podľa mňa najťažším témou fyziológie. Aj keď som kedysi absolvoval na výbornú rozšírenú skúšku "Imunológia" u prof. Hořejšího z Krče, odborníkom na imunológiu sa necítim. Z celého kurzu si dodnes najlepšie spomínam na pocit ohromenie, ktorý sa ma zmocnil po naštudovaní kapitol o dozrievaní T lymfocytov a vývoju protilátok. V nejakom časopise, ktorého meno som už zabudol, som kedysi dávno čítal, že z celkového počtu ľudských génov sa asi tretina podieľa na výstavbe nervového systému, tretina na výstavbe imunitného systému a zvyšná tretina na všetkých ostatných úlohách. Neviem, nakoľko toto tvrdenie dnes ešte platí, ale skutočne sa dá povedať, že imunitný systém je asi rovnako zložitý ako mozog, s tým rozdielom, že imunitný systém nedáva anatomická vodítka k svojmu pochopenie.

Ako to chodí v imunitnom systéme?

Znalci imunológia mi snáď odpustí, keď poviem že imunitný systém najviac zo všetkého pripomína totalitný policajný aparát:

Všetky bunky a molekuly ľudského tela sú pred narodením registrované a zavedené ako "vlastné". K tomuto účelu slúžia brzlík ( týmus ), v ktorom sa policajnej bunky lymfocyty ) vzdelávajú tak, aby boli schopné reagovať proti všetkým možným aj nemožným molekulám, s výnimkou vlastných.

Ak sa neskôr v priebehu života do tela dostane cudzí molekula, nájde sa vždy určitý počet imunitných buniek, ktoré majú schopnosť ju rozoznať. Cudzie molekulu dopraví do lymfatické uzliny, ktorá funguje ako policajnej stanice. Tam sa prípad najskôr posudzuje. Ak sa imunitný systém rozhodne proti onej cudzie molekule zareagovať, prebehne pod vedením dendritické bunky rýchly proces mutácie a selekcie, ktorý v priebehu 3-4 dní vedie k úžasné optimalizácii receptoru rozeznávajícího danú cudzie molekulu a naklonovaní pôvodnej bunky, ktorá ho niesla. Klony s optimalizovaným receptorom sa potom môžu vydať na putovanie po tele, pri ktorom hľadajú a ničia bunky obsahujúce danú cudziu molekulu (tomu sa hovorí odpoveď typu 1, tiež bunková alebo cytotoxická odpoveď). Druhou možnosťou je, že klony začnú optimalizovaný receptor voľne vypúšťať do mimobunkového priestoru a ten si sám difúziou nájde cieľovej molekuly, napríklad na povrchu mikróbov (tomu sa hovorí odpoveď typu 2, tiež protilátková, čiže humorálnej odpoveď; lat. Humor = šťava).

Vnútrobunkovým parazitom (napr. Vírusom) a nádorom sa telo bráni tým, že každá bunka (okrem červených krviniek) na povrchu nesie molekuly MHC, fungujúci ako občiansky preukaz. Molekuly MHC predkladajú akoby fotografiu vnútorného prostredia nositelské bunky - každá individuálna molekula MHC má na sebe prilepený náhodne vybraný fragment vnútrobunkových bielkovín. Bunky, ktorých fragmenty zodpovedajú cudzím molekulám, sú ničené. Tie bunky, ktoré by sa snažili vyhnúť detekciu zníženou expresiou MHC, sú zabíjané zvláštne skupinou dozorných buniek - NK lymfocyty.

Základné pojmy imunológie

Dovolím si v stručnom zozname spomenúť základné imunologické termíny, ktoré vo svojich textoch často spomínam - prosím majte na pamäti, že imunitný systém je ešte mnohonásobne zložitejšie:

 • Pasívne imunita - Mechanická ochrana, ktorú predstavuje koža, sliznice, hlien, práca riasinkového epitelu, ktorý vymetá špinu z našich priedušiek, chemická ochrana kyslosťou kože, žalúdka, pošvy, bakteriolytický lyzozým v slinách a slzách, peroxidázovej systém (laktoperoxidáza, DUOX), placentárnu či krvno-mozgová bariéra atď.
 • Aktívne imunita - Reakcia imunitného systému vyvolaná prítomnosťou patogénu v tele.
  • Vrodená imunita - vrodená schopnosť imunitného systému rozoznať obvyklé patogény. Rovnako ako pre lupiča je typické, že je zle oholený a stojí s kyjakom za rohom, aj patogény majú niektoré obvyklé molekulárnej znaky, podľa ktorých sa dajú bez prieťahov rozoznať. Napr. leukocyty majú na svojom povrchu niekoľko druhov tzv. TLR receptorov (TLR1-13) rozoznávajúcich polysacharidy baktérií alebo plesní, vo vnútri buniek sa nachádza enzým DICER1 so schopnosťou rozoznať a rozsekať dvouřetězcovou RNA vírusov atď.
  • Získaná imunita - Náš imunitný systém má schopnosť pri infekcii v rekordne krátkom čase vyvinúť a vyrobiť veľké množstvá špecifických protilátok, šitých na mieru proti konkrétnym antigénom.
 • Antigen - Akákoľvek cudzorodá molekula ktorá vyvoláva imunitnú odpoveď. Typicky sa o antigénoch hovorí štýlom "protilátka anti-niečo špecificky rozoznáva antigén niečo".
 • Antigénne receptor - Akýsi negatívny odtlačok zločinca. Sú to molekuly, ktoré svojím tvarom presne pasujú k cudzorodým antigénom. Patrí medzi ne BCR (antigénne receptor B lymfocytov), TCR (antigénne receptor T lymfocytov) a imunoglobulíny, čiže protilátky, čo sú v podstate voľne plávajúci antigénne receptory vylučované vo veľkom množstve B lymfocyty. V procese dozrievania imunitného systému pred narodením vytvorí náš organizmus nesčíselné množstvo antigénnych receptorov, ktoré majú schopnosť rozoznať všetky možné aj nemožné cudzie molekuly. Receptory, ktoré by reagovali vlastné molekuly sú pri procese dozrievania zničené.
 • Protilátky (imunoglobulíny) - Protilátka, čiže imunoglobulín, je voľne plávajúci bielkovina veľmi podobná antigénnym receptorom B a T lymfocytov. Zdrojom protilátok sú B lymfocyty. Tvarom imunoglobulín pripomína štipec na bielizeň sa zvláštne vytvarovanú hlavičkou, pasujúce ako negatívny odtlačok na cudzie molekuly. Imunoglobulín sa skladá z dvoch častí: väčšiu (tzv. Ťažký reťazec) a menší (tzv. Ľahký reťazec). Obe časti prechádzajú intenzívnymi génovými manipuláciami prvýkrát pri dozrievaní imunitného systému pred narodením, a druhýkrát pri infekcii, kedy sú ešte schválne mutované a selektované tak, aby sa čo najpevnejšie viazali na antigén. Imunoglobulíny sa ďalej delia na podtypy (IgA, IgD, IgE, IgG, IgM), líšiace sa v drobných detailoch.
 • MHC (main Histocompatibility complex, hlavný histokompatibilný komplex) - Všetky bunky tela majú povinnosť preukazovať sa na svojom povrchu dostatočne vysokým počtom molekúl MHC Aj s naviazanými náhodne vybranými reťazci svojich vnútorných bielkovín. Dá sa to prirovnať k občianskemu preukazu s vlepenou fotografiou vnútorných peptidov majiteľa. Ak bunka prezentuje cudzie peptidy, T C lymfocyty nariadi apoptózu a postihnuté bunke ešte dopomôže prederavením jej steny pomocou špeciálneho jedu perforinu. Rovnaký osud bunku stretne, nepreukazuje ak sa dostatočným množstvom MHC I, na čo dohliada NK lymfocyty. Molekula MHC II naproti tomu nie je občianskym preukazom, ale policajným spisom s fotografiou zločinca. Molekulu MHC II nesú na svojom povrchu profesionálny imunitné bunky. Pokiaľ je v MHC II uchytený cudzie peptid, znamená to, že príslušná imunitný bunka práve rieši jeho prípad.
 • Biele krvinky (leukocyty) - Bunková polícia. Delí sa na radové strážne (granulocyty) a špecialistov (lymfocyty). Zvláštnym typom leukocytov sú monocyty, bunkovú smetiari, ktorí majú pri imunitnej reakcii vždy veľa práce.
 • Granulocyty - Strážne slúžiace s odhodlaním samuraja. Majú zo všetkých buniek najkratšiu životnosť. Aj keď sa imunitné reakcie nezúčastňuje, alebo ju prežijú, spáchajú pre každý prípad po niekoľkých dňoch služby programovú demontáž (apoptózu). Životnosť tanku v boji je asi 15 minút a preto možno u jeho súčiastok trvanlivosť obetovať za iné výhody (napr. Turbínový motor u Abrams alebo Wankel u britských tankov, bud2002cwh ). Rovnako sú na tom granulocyty, ktoré pri výbere deštruktívnych metód proti prehltnutým mikróbom nemusí na rozdiel od bežných buniek dbať na svoje zdravie. Granulocyty disponujú celým radom molekulárnych bojových prostriedkov, ktoré sú v ich cytoplazme vidieť ako zrnká - granule. Podľa výzbroje sa delí na tri typy:
  • neutrofilné granulocyty - Najhojnejšia typ.
  • eozinofilná granulocyty - Stredne hojné.
  • bázomilné granulocyty - Vzácnejšia, až na to, že im veľmi podobajú tzv. žírne bunky (mastocyty), žijúci usadlým životom ako stacionárne obrana v tkanivách.

  K metódam granulocytov patrí požieranie mikróbov, pálenie kyselinami, superoxid, peroxidom, chlórnanu (v drogérii známym ako Savo) a inými žieravinami, deštrukcie tráviacimi enzýmami a okrem iného aj veľkými množstvami oxidu dusnatého, ktorý je inak v patričných koncentráciách nutnou a prospešnú súčasťou bunkovej komunikácie . Imunitný systém používa naozaj všetky možné metódy, vrátane dnes hlasno roztrubované DNA nanotechnológie - zdá sa že granulocyty používajú DNA ako stavebný materiál k výstavbe miniatúrnych klietok pre mikróby ( wartha2007net ).

 • Lymfocyty - Policajný špecialisti. Keď prinesú pochodzkar do obvodný lymfatické uzliny MHC II spis s vlepeným cudzím peptidom, nedôjde hneď k imunitnej odpovede. Prípad sa najskôr rieši, súdi, zvažujú sa poľahčujúce a priťažujúce okolnosti a celková situácia v organizme. Výskumy ukazujú, že lymfocyty v lymfoidné tkanive stále niekam ponáhľajú a stále sa dohadujú s inými lymfocyty. Keď padne rozhodnutie o imunitnú reakciu, B a T lymfocyty sa zoskupia okolo dendritické bunky a začne sa proces mutácie a klonální selekcia (riadené evolúcie), ktorým sa počas 3-4 dní vysoko optimalizuje antigénny receptor, prvýkrát cudzie molekulu rozeznavší. Lymfocyty sa delia sa na:
  • B lymfocyty - Majú na starosti výrobu protilátok (imunoglobulínov). Ako B lymfocyty, tak i T lymfocyty majú antigénne receptory - molekuly schopné rozoznávať cudzie štrukúry. Kým ale T lymfocyty si svoje antigénne receptory (TCR) ponechávajú na svojom povrchu, B lymfocyty sú slávne tým, že je vypúšťajú do okolitého prostredia ako protilátky. B lymfocyty majú tiež svoje povrchové antigénne receptory (BCR), čo sú v zásade protilátky viazané na povrchu bunky. Po odznení imunitnej odpovede sa časť B lymfocytov mení na pamäťové bunky, ktoré zaisťujú dlhodobú imunitu.
  • T lymfocyty - Lustrácie buniek. Delí sa na:
   • T C (cytotoxické) lymfocyty - Kontrola civilistov. Majú schopnosť ničiť podozrivé bunky, preto sa im hovorí "cytotoxické". Nesú na povrchu "preukaz kontrolóra civilistov", molekulu CD8, ktorá sa viaže na "občiansky preukaz" MHC Aj . Pomocou receptora TCR, ktorý je ekvivalentom protilátok B lymfocytov, sa T C lymfocyty pozerajú na fotografiu vnútorného prostredia bunky vlepenou v MHC Aj preukazu a rozhodujú, či je nutné bunku zničiť. Spôsobu, ktorým B a T lymfocyty MHC kontrolujú pomocou BCR a TCR receptorov sa týka aj výskum prof. Hořejšího .
   • T H (helper, "pomocné") lymfocyty - Vyšetrovanie. Nesú na povrchu "preukaz vyšetrovateľa" CD4, ktorý sa viaže na "policajný spis" MHC II a nanešťastie tiež na vírus HIV. Delí sa na niekoľko ďalších podtypov, z ktorých najdôležitejšie sú T H 1, vydávajúci povolenie na činnosti pre T C lymfocyty a T H 2, ktoré zase povoľujú činnosť B lymfocytov.
   • T S (suppressor, "tlmivé") lymfocyty - (najnovšie sa im vraj vraví T reg, regulatory) - Štátna obhajcovia. Majú prístup k rôznym spisom a blokujú imunitnú odpoveď.
   • T M (memory, "pamäťové") lymfocyty - Policajný archív. Po úspešnej imunitnej odpovede sa časť veteránov z rôznych tried T i B lymfocytov zmení na pamäťové bunky, ktoré si dlhodobo uchovávajú schopnosť príslušnej protilátky opätovne vytvoriť. Vytvorenie patričných pamäťových buniek je princípom očkovanie.
   • ďalšie špeciálne triedy lymfocytov - Majú rôzne zvláštne schopnosti, napr. dokážu vyčenichat baktérie podľa špecifických bakteriálnych metabolitov inak v tele neprítomných atď.
  • NK bunky - Disciplinárny dohľad na nosenie občianskych preukazov. Choré bunky by sa teoreticky mohli vyhnúť zničeniu T C lymofocytem tým, že by MHC Aj preukaz neniesli vôbec. Pre takýto prípad sú tu NK lymfocyty, ktoré ničia bunky s príliš malou expresiou MHC I. Skratka NK je odvodená od "natural killer", čo je ale slovné spojenie, ktoré sa mi nepáči. NK bunky majú tiež mnoho ďalších funkcií.
 • Monocyty - Bunkové smetiari, ktorí však zastávajú aj policajné a bojové funkcie. Vôbec toto delenie na strážne, špecialistov a smetiara je len pre ilustráciu - deľba práce medzi bunkami nemá z pohľadu ľudských povolania žiadnu logiku. Teoreticky môžu všetky bunky robiť všetko (majú kompletnú sadu génov). Keď monocyty operujú v tkanivách, hovorí sa im makrofágy (doslova veľkí žrúti). Keď sa niekde usadí, rozprestrú okolo seba sieť početných výbežkov a hovorí sa im dendritické (stromovité) bunky. Časť monocytov preniká do mozgu, kde sa musia správať ticho a disciplinovane ako hotelová chyžná, aby nerušili neuróny pri myslení - takým monocytům sa hovorí mikroglie. Mikroglie však musí mať schopnosť sa v kritickej situácii v okamihu zmeniť v hotelovej vyhadzovača a poradiť si s votrelcami aj bez pomoci lymfocytov, ktoré obvykle do mozgu nechodí.
 • Dozrievanie imunitného systému - Vďaka T a B lymfocytom má náš imunitný systém schopnosť reagovať na patogény, s ktorými sme sa nikdy predtým nestretli ani my, ani naši predkovia. Je tomu tak preto, že krátko pred narodením náš imunitný systém vykoná registráciu všetkých telu vlastných molekúl. Sú vyškolené miliardy T a B lymfocytov schopných rozoznávať všetky možné aj nemožné molekuly, okrem tých, ktoré sú nášmu telu vlastné.

  Vysokou školou pre T lymfocyty je brzlík (týmus, odtiaľ T), v ktorom najprv dochádza k ich namnoženie, rozvoju individuality cielenými génovými manipuláciami v antigénnym receptora TCR a následné selekciu. Pri selekcii sú najskôr zničené tie T bunky, ktoré nemajú dostatočný rozoznávací talent. V druhom kole sú zničené tie, ktoré reagujú proti vlastným štruktúram (preto napr. U vrodeného syfilidu nedochádza k imunitnej odpovede). B lymfocyty u cicavcov prechádzajú rovnakým školením v kostnej dreni alebo v lymfatických uzlinách, avšak vtáky majú ku školenia B lymfocytov špeciálny orgán, akési slepé črevo kloaky (bursa fabricii, odtiaľ B). Školenia prežijú asi 2% účastnivších sa buniek, 98% podstúpi apoptózu a je odpratávanie makrofágy.

  Vyučený lymfocyty potom vstúpi do čakacej fázy. Ak sa v priebehu života stretnú s cudzím peptidom, ktorý ako-tak zodpovedá ich antigénny receptoru, aktivujú sa, a po dohode s inými lymfocyty sa môžu stať hlavnými aktérmi procesu afinitného dozrievania, pri ktorom dochádza k ultrarýchle riadenej evolúcii (somatická hypermutace a klonální selekcia ). Ultrarýchle preto, že sa nečaká až sa dokončí delenie - eukaryotické bunkový cyklus by trval najmenej 24 hodín a to by sa za 4 dni stihli iba 4 iterácie. Namiesto toho sa mutované gény selektuje okamžitým testovaním ich proteínového produktu. Výsledkom je vysoko optimalizovaný antigénny receptor. Pokiaľ si Golem XIV Stanisława Lema sťažuje, že Evolúcia sa pohybuje od prvotnej molekulárnej geniality k čoraz horším technickým riešením ( práca tu , bohužiaľ na nete len v angl.), Dá sa k tomu dodať, že v imunitnom systéme táto genialita zostala pod tlakom parazitov čiastočne zachovaná.

 • Komunikačné molekuly - Všetky súčasti imunitného systému spolupracujú. Napríklad iba B lymfocyty majú schopnosť vyrábať špecifické imunoglobulíny, tie sú však neskôr využívané všetkými imunitnými bunkami aj komplementom. Imunoglobulín možno považovať za informačnú molekulu - je negatívom, alebo skôr negatívnym odtlačkom tváre zločinca. Okrem toho imunitný systém používa celý rad ďalších komunikačných molekúl:
  • cytokíny, chemokiny - Všeobecný názov pre komunikačné molekuly bíkovinného charakteru. Patrí medzi ne interleukíny, interferóny a desiatky ďalších peptidov s škaredými menami.
  • interleukíny - Bielkovinové komunikačné molekuly celkovo riadiacu stratégiu a taktiku imunitnej odpovede: Vyvolávajú horúčku, riadi množenie leukocytov, riadi zápalovú reakciu, vyhlasujú stanné právo atď.
  • interferóny - Tri typy protivírusových poplašných peptidov.
  • TNF (tumor necrosis factors) - Polyfunkčný imunitný komunikačné peptidy, ktoré u ľudských vědátor získali slávu ako protinádorové poplašné molekuly.
  • eikosanoidy (prostaglandíny, leukotriény, tromboxány a iné, tzv. neklas eikosanoidy) - Komunikačné molekuly odvodené od dvacetiuhlíkové (εικοσι = 20) mastné kyseliny, kyseliny arachidónovej. Tá patrí do sveta esenciálnych mastných kyselín, dobre známych omega-3 a omega-6 nenasýtených mastných kyselín, kedysi označovaných ako vitamín F. Náš organizmus najskôr k ω-3 a ω-6 nenasýteným väzbám pridelí ešte ω-9 a ω-12, čím vznikne kyselina arachidonová. Z tej sa ďalej pomocou špecializovaných enzýmov vyrábajú komunikačné eikosanoidy. Kľúčovým enzýmom pri ich výrobe je cykloxygenázy, ktorá je cieľom pôsobenia najbežnejších analgetík . Kyselina acetylsalicylová (aspirín) , paracetamol (Paralen) a ibuprofén (brufen) zdieľajú rovnaký hlavný účinok - blokujú cykloxygenázy.
 • Komplement - Partia vzájomne spolupracujúcich bielkovinových molekúl (označených C1 až C9, možno aj viac ako týchto deväť), ktoré sú schopné samostatne rozoznať a zničiť, alebo aspoň označkovať patogény. Molekula C1 rozozná patogén buď priamo alebo za pomoci imunoglobulínov, molekuly C2-C8 následne posúdi situáciu aby omylom nedošlo k zničeniu hodné bunky a C9 následne vytvoria útočný komplex, ktorý prederaví membránu ciele. Vlastné bunky navyše proti komplementu chráni protijed Protektin, ktorý inhibuje činnosť molekuly C9. Rovnako ako valivo oneskorený záver šturmkvéru 45 , alebo mechanická lienka, o ktorej tak rád rozpráva náš kybernetický teoretik a slovenské prisťahovalec Jozef Kelemen , je komplement príkladom geniality v jednoduchosti. Časopisy nás už pomaly začínajú bombardovať správami o tom, ako v Amerike objavujú "smart" antibiotiká , tak aby sme sa necítili menejcenní, je dobré vedieť že až 5% bielkovín nášho krvného séra tvoria molekuly toho najmúdrejšieho antibiotiká - komplementu.
 • Defenzínov - Účinná antibiotiká vytváraná našim organizmom. Dá sa povedať, že z hľadiska bežných mikróbov sa radíme medzi jedovaté živočíchy.
  • α-defenzínov - Zbraň granulocytov a iných imunitných buniek.
  • β-defenzínov - Antibakteriálne jedy, ktoré vylučujeme na povrchu našej kože, slizníc a telových dutín.
 • Apoptóza - Riadená bunková demontáž. Podstupujú ju bunky prestarnuté, ak majú poškodenú DNA, ak sú parazitovanie, alebo ak majú u seba samého podozrenie na nádorové bujnenie. Termín "bunková samovražda" považujem za zavádzajúce. (Ja ostatne považujem aj "smrť" za úplne nevedecký výraz, ale o tom inokedy.)
 • Autoimunita - Ako v každom systéme, aj v tom imunitnom dochádza k chybám. Existuje celkom dosť prípadov, kedy sa určité bielkoviny v našich bunkách objaví až v priebehu života a lymfocyty musia pochopiť, že takéto bielkoviny nie sú nepriateľské. Lymfocyty samotné môžu aj bez toho vyniesť chybný rozsudok a omylom spustiť autoimunitné odpoveď. Imunitný chyby sú veľmi nebezpečné, pretože môžu omylom ľahko zničiť populáciu vlastných buniek, ako tomu býva napríklad u diabetes mellitus typu 1 . Imunitný systém by tiež nemal prehnane reagovať na desiatky druhov užitočných baktérií, plesní a (možno aj) užitočných vírusov vyskytujúcich sa na koži a v tráviacom trakte.

Ozajstní záujemcovia o túto tému si môžu prečítať Základy imunológie Prof. Hořejšího, alebo jeho blog a môžu aj venovať úctivú spomienku Paule Ehrlichom či Iljovi Mečnikov .

Problémy imunitného systému

Ukazuje sa, že väčšina civilizačných chorôb, čiže chorôb z dlhovekosti, sa nejako spája so zlým fungovaním imunitného systému. Mechanizmov starnutia už poznáme niekoľko . Máme teóriu oxidačného starnutia a antioxidantov, teóriu starnutia DNA, teóriu skracovanie telomér, teóriu mitochondriálneho starnutia ... Domnievam sa, že na tento zoznam by sa mala pridať ešte teórie chátrania imunitného systému. Nie je to len alergia a astma, ale aj artritída, artróza , diabetes , alebo zdanlivo nesúvisiace ateroskleróza . U všetkých týchto chorôb by sa mala venovať pozornosť imunomodulačnými liečivám.

Imunomodulačné účinky prírodných liečiv s dôrazom na ženšen

Mnohé z prírodných adaptogénov (ai neadaptogenů) ovplyvňujú imunitný systém. U adaptogénov sensu stricto možno očakávať interakciu na osi glukokortikoidov, ktorých imunomodulačnej význam je dobre známy ( Sapolsky2000hdg ). Veľké množstvo vedeckého úsilia bolo venované modelovému adaptogénu ženšenu a liečivým hubám skupiny Polyporales , u ktorých sa práve imunomodulačný účinok pokladá za najdôležitejšie. Ďalším známym imunomodulačným adaptogénom je echinacea purpurová (Echinacea purpurea) , kozinec blanitý (Astragalus membranaceus). Účinnými látkami sú triterpenoidy ( Christensen2009gcb , Paterson2006gtf ) a ďalšie sekundárne metabolity ( Percival2000uem , Block2003ise ), ale u všetkých spomínaných rastlín / húb sú veľmi dôležité tiež špecifické proteoglykánmi / polysacharidy.

Podstata imunomodulačných účinkov

Imunitná odpoveď možno zhruba rozdeliť na dva typy, ktoré si vzájomne konkurujú:

 1. cytotoxická (proti vírusom, nádorom): -> dozrievania T H 1 -> aktivácia T C lymfocytov
 2. protilátková (proti väčšine baktérií): -> dozrievania T H 2 -> aktivácia B lymfocytov

Keď dôjde k chorobe, imunitný systém musí správne zhodnotiť typ hroziaceho nebezpečenstva a zvážiť, na aký typ patogénov sa sústredí. Antigény z postihnutého tkaniva sú dopravené do lymfatické uzliny, kde dôjde k produkcii interleukínu IL-2 a spustenie imunitnej odpovede. Typ odpovede je výsledkom diskusie, ktorú antigénu vedú T H lymfocyty a dendritické bunky (DB). Svoj názor bunky vyjadrujú pomocou komunikačných cytokínov:

 1. DB typu 1, T H 1 - produkcia IFN-γ (gama interferón), TNF (tumor necrosis factor alpha), IL-12
 2. DB typu 2, T H 2 - produkcia interleukínov IL-4, IL-10

Konečné rozhodnutie je v rukách DB - podľa svojho uváženia riadi dospievania T H lymfocytov buď k typu T H 1 (cytotoxická odpoveď), alebo k typu T H 2 (protilátková odpoveď).

Imunomodulačné účinky ženšenu pravého

To, že ženšen ovplyvňuje imunitný systém, je dnes preukázanej nepochybne ( Christensen2009gcb , Choi2008bcp , Xiang2008cau ). Ženšen posilňuje imunitu najmä proti vírusom a nádorom. Na rakovinu možno okrem iného hľadieť aj ako na imunitný zlyhanie . U nádorových ochorení je ženšen vítaným podporným prostriedkom, tiež s istými priamymi protirakovinovými účinkami .

Obsahové látky ženšenu majú vplyv na výber imunitnej reakcie. Christensen2009gcb (kap. "Imunomodulačná pôsobenie") referencuje tézu, že ženšen podporuje cytotoxickú odpoveď (proti nádorom a vírusom). Naproti tomu, Lee2004gre preukazuje, že majoritný ženšenový Panaxosid Rg 1 má účinok práve opačný. Do tretice, ženšen má preukázaný protizápalový a antialergický účinok. Ucelený vedecký pohľad na imunomodulačnú pôsobenie ženšenu nie je k dispozícii, ale doterajšie údaje potvrdzujú, že jeho obsahové zložky majú na imunitu protichodné vplyvy, čo je pre pôsobenie adaptogénov typické .

Stimulačný účinok ženšenu na imunitný systém

U adaptogénov všeobecne a ženšenu konkrétne dochádza v niekoľkých aspektoch k protichodnému pôsobeniu účinných látok . Konkrétne, ženšen obmedzuje zápal , pôsobí proti autoimunitným chorobám a často sa uplatní tam, kde lekári zvyčajne predpisujú imunosupresívnej kortikoidy. Je teda aj ženšen imunosupresívnej?

Odpoveď na túto otázku nie je jasná. Akútna horúčky (tj. Infekcia ) sú jednou z mála tradičných kontraindikáciou ženšenu. Domnievam sa preto, že prinajmenšom u niektorých infekcií upokojujúci vplyv ženšenu na biele krvinky nie je vítaný. Ženšen ale zďaleka nie je iba imunosupresíva (čo napokon nie sú ani spomínané kortikoidy, Sapolsky2000hdg ). U mnohých bakteriálnych a väčšiny vírusových infekcií ženšen pomáha - imunitu zlepšuje.

U ženšenových špecifických polysacharidov bola zistená schopnosť potláčať septikémiou Staphylococcus aureus v optimálnej dávke 25μg / kg ( Lim2002aep , Lim2004iap ). Účinok bol spojený s niekoľkonásobným zvýšením produkcie NO a cytokínov (TNF-α, IL-1, IL-6 a IFN-γ) makrofágy.

Bol skúmaný účinok ženšenu na schopnosť makrofágov reagovať na infekciu pri dlhodobom strese ( Pannacci2006pgm ). Všeobecne sa vie, že dlhodobý stres imunitu znižuje ( Viswanathan2005saa ), avšak krátkodobý stres makrofágy aktivuje ( Berczi1998scn ). Ženšenový polysacharid ginsan (25mg / kg / deň per os) u myší zvyšoval expresiu TLR receptorov makrofágov (tieto receptory nešpecificky rozoznávajú patogény) a tým aj schopnosť makrofágov reagovať na infekciu ( Ahn2006igi ). Ženšen tiež pozitívne ovplyvňuje protirakovinovú imunitu .

Inhibičný a protizápalový účinok ženšenu ... a tiež pseudo-ginsenoid RP 1 ( Kim2009grg ).

Konkrétne imunomodulačné účinky:

 • Na monocyty / makrofágy: Panaxosidy Rb 1 a Rb 2 stíhali produkciu TNF-α u myších i ľudských makrofágov stimulovaných lipopolysacharid s IC 50 ~ 50, resp ~ 25μM ( Cho2001vie ). Podľa Lee2002fma , červený ženšen zvyšoval produkciu TNF-α makrofágy. Naproti tomu podľa Cho2001vie , ginsenosidy Rb 1, Rb 2, Rg 1 sú silnými inhibítormi produkcie TNF-α u makrofágov stimulovaných bakteriálnymi lipopolysacharid. Spomínané panaxosidy navyše potláčajú produkciu iných zápalových cytokínov, ako IL-6 a IL-1β ( Rhule2006pna ).
 • Na lymfocytoch myší sleziny sa zistilo, že pxsd. Rb 1 a Re v koncentrácii asi 100μM výrazne zvyšovali proliferáciu mitogény stimulovaných T H (CD4 +) a B lymfocytov, Rg 1 na ňu nemal účinok, zatiaľ čo Rb 2 ju znižoval s IC 50 okolo 25μM. Rb 2 tiež potláčal produkciu IL-2 lymfocyty po stimulácii konkavalinem s IC 50 ~ 13.3μM. UT C (CD8 +) lymfocytov boli výsledky iné - Rb 2 a Rb 1 byť zohľadnené ich množeniu po stimulácii IL-2, zatiaľ čo Re a Rg 1 ich množeniu obmedzovali s IC 50 57.5, resp 64.7μM ( Cho2002gfp ). Podľa Lee2004gre , gssd. Rg 1 podporuje dozrievanie T H 2 lymfocytov a produkcii IL-4. Naproti tomu, Lee2006grh tvrdí, že gssd. Rg1 podporuje dozrievanie T H 1 lymfocytov.
 • Pxsd. F 1 a Rg 1 v kultúre myšiach splenocytů selektívne zvyšujú produkciu cytokínov typu 2 (IL-4 u splenocytů, IL-12 u makrofágov) a ich transkripčného faktora GATA-3, zatiaľ čo pxsd. Rh 1 a 20 (R) -RH 1 selektívne zvyšujú pordukci cytokínov typu 1 (IFN-γ u splenocytů) a ich transkripčného faktora T-bet. Všetky zo spomínaných pxsd. (F 1, Rg 1, Rh 1 a 20 (R) -RH 1) zvyšujú väzbu transkripčného faktoru NF-κB na DNA. Je zaujímavé že maximálne zvýšenie cytokínov sa dostavuje pri koncentráciách 5μM a 10μM, vyššia koncentrácia zvyšujú cytokíny opäť menej, u 50μM viac ako dvakrát menej než u 10μM ( Yu2005pgd ).
 • Na dendritické bunky: Podľa Takei2004dcm a Takei2008dcp , zlúčenina K a gssd. 20 (S) -PPT ovplyvňujú monocytární dendritické bunky smerom k imunitnej odpovede typu 1. Tieto štúdie diskutujú možnosť protirakovinového vplyvu ženšenu a príležitosť na imunoterapiu nádorov ovplyvnenými dendritickými bunkami.
 • Na NK bunky: Choi2008bcp diskutuje schopnosť ženšenového extraktu a špecificky panaxosidu Rh 2 obnoviť aktivitu NK buniek a imunitných buniek po ich pokusnom poškodenia mitomycínom.
 • Na granulocyty: Gssd. Re aktivuje neutrofilné granulocyty proti nádorovým bunkám ( Plohmann1997iae ).
 • Proti chrípke: Účinok ženšenu proti chrípke je rozvedený v článku chrípka a vírusové ochorenia .
 • Proti HIV: ženšen podľa Choi2008bcp potláča množenie vírusu HIV a zmierňuje priebeh AIDS.
 • Na adhéziu lymfocytov k endotelu a diapedesi: Niektoré panaxosidy, napr. Notoginsenosid R 1 ( Chen2008enr ) alebo ginsenoid Rb 1 ( He2007peg ), obmedzujú adhéziu lymfocytov k endotelu, čím je vysvetľovaný pozorovaný účinok proti ateroskleróze a zápalom .

Imunomodulačná proteoglykánmi a polysacharidy

V imunomodulačných účinkoch prírodných liečiv hrajú dôležitú úlohu proteoglykánmi a polysacharidy. Je tomu tak aj u ženšenu pravého ( Sun2011sba , Yun1993iat ), ženšenu amerického ( Assinewe2002epp , Wilson2013uai Azike2015ssi ) a ďalších bylín. Opäť, keď si za príklad zoberieme P. ginseng, tak napríklad kyslé polysacharidy ginsenan PA a ginsenan PB zvyšujú sérový imunoglobulín IgG a aktivujú fagocytózu ( Tomoda1993cta , Tomoda1994csg ). Informácie na tomto poli sa stálej vyvíja, relevantné publikácie o imunomodulačným účinku ženšenových polysacharidov zahŕňajú Lim2004iap , Choi2008rga , Yoo2012peg , Wang2013mmb a ďalšie.

Ďalšie adaptogény s imunomodulačnými účinkami

Imunomodulačné účinok je podstatný u veľkého množstva adaptogénov, takže je ťažké sa orientovať podľa vedeckých publikácií. Odporúčam u konkrétnych chorôb použiť ako orientáciu tradíciu TČM. Ale aby zase tunajšie zoznam imunomodulačných adaptogénov nebol prázdny, tak relevantné referencie upozorňujú:

Prehľad najznámejších imunomodulačných bylín Ilyas2016rhi ďalej (okrem vyššie spomínaných) uvádza:

 • pupočník (Centella asiatica)
 • sladké drievko (Glycyrrhiza spp.)
 • špargľa (Asparagus spp.)
 • aralka (Aralia mandshurica)
 • Picrorrhiza kurroa
 • Lawsonia albumu
 • kel (Brassica oleracea)
 • imelo (Viscum album)
 • Canavalia ensiformis
 • ľan (Linum usitatissimum)
 • palina (Artemisia princeps)
 • echinacea purpurová (Echinacea purpurea)
 • pšeničné otruby
 • ryžové otruby
 • aloa pravá (Aloe vera)
 • šťaveľa (Rumex acetosella)
 • Dioscorea membranacea
 • tinospora cordifolia
 • plod liči (Litchi chinensis)
 • olověnec (Plumbago zeylanica)
 • bedrovník anízový (Pimpinella anisum)
 • jedovatý Catharantus roseus (vinkristín)
 • jedovatá Claviceps purpurea (ergot alkaloidy)
 • řemdihák (Uncaria tomentosa)
 • korkovník amurský (Phellodendron amurense)
 • berberín z Cissampelos pareira

| 2009 - 1.11.2018