Vážený návštevník, toto je strojovo preložený článok. Vo svojom pôvodnom znení (česky) je plne zrozumiteľný a je podložený nezávislou vedeckou literatúrou. Strojový preklad však má ďaleko k dokonalosti a jeho čítanie vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a fantázie.

Drobečková navigace

Rakovina pečene (hepatom)

Rakovina pečene, presnejšie hepatocelulárny karcinóm (hepatom) je najčastejšou primárny zhubný nádor pečene. Než budem pokračovať o hepatómy, povedzme si najskôr, že zhubné nádory v pečeni delíme na primárnu (vzniknuté v pečeni) a sekundárne (vzniknuté inde s metastázami do pečene). Pečeň plní funkciu krvného filtra, takže inde vzniknuté nádory do pečene metastázujú veľmi často. Preto je v pečeni asi 20x častejšia nález sekundárnych nádorov, ako primárneho hepatómy. Najčastejšie sú metastázy z tráviacej trubice (hrubého a tenkého čreva, žalúdka a pažeráka), ktorá je na pečeň portálnym obehom priamo napojená. To ale neznamená, že primárne nádory pečene a hepatom sú nedôležité. Hepatom je vysoko zhubná rakovina, s ktorou si lekári v podstate nevedia rady - v tom sa podobá nádorom mozgu. Akákoľvek účinná bylinná pomoc je u hepatómy vítaná. Menšinu primárnych malignít pečene tvoria iné druhy nádorov, napríklad rakovina žlčníka a žlčovodov, pečeňové sarkóm atď.

Hepatom je rakovinou v užšom zmysle slova. Hepatom totiž vychádza z pečeňových buniek - hepatocytov - ktoré sú vlastne žľazovým epitelom pečeňových trámcov. Kvôli chemické záťaži, ktorú hepatocyty znášajú, si tieto bunky musia zachovávať schopnosť delenia a regenerácie. Ako z deliacich sa buniek sa z nich potom rakovina ľahšie vyvinie. (Obdobná situácia existuje u karcinómu mliečnej žľazy .) K indukcii proliferácie hepatocytov dochádza pri poškodení či opotrebovania pečene. Hepatoprotektívne adaptogény chráni pečeň pred poškodením, znižujú záťaž, ktorú musia hepatocyty znášet a tak znižujú riziko hepatómy.

Poškodenie pečene sa zvyčajne spája so zápalom pečene (hepatitídu) a pri trvalej záťaži tiež s cirhózou - stvrdnutím pečene . Zápal pečene je sprievodným znakom otráv i infekcií . Zničenie (nekróza) pečeňových lalôčikov indukuje regeneráciu a proliferáciu hepatocytov, čím sa zvyšuje riziko hepatómy. Ešte horšia je situácia u cirhózy, kedy sú hepatocyty frustrované potrebou pečeňovej regenerácie, ktorú však kvôli nahromadeniu fibrotické tkaniva nemožno vykonať. Práve pri cirhóze sa preto hepatocyty často "zblázni" a začnú sa deliť nekontrolovane. Učebnicové pečeňové jedy (benzén, CCl 4, mykotoxíny - napríklad alfatoxín A) sú preto napospol tiež účinné pečeňové karcinogény. Riziko hepatómy ale zvyšuje aj infekcie, kde k zápalu pečene dochádza vplyvom baktérií alebo vírusov (infekčná žltačka). Riziko primárnej rakoviny pečene zvyšuje obzvlášť vírus infekčnej žltačky typu B , ktorý má schopnosť sa integrovať na náhodná miesta DNA hepatocytov a svojimi promótory prispievať k malígnemu zvrhnutiu.

Liečba a prevencia rakoviny pečene

Na liečbu rakoviny pečene môžeme (rovnako ako u rakoviny všeobecne) pristupovať dvoma spôsobmi. Ten prvý je byť mladý, na choroby nemyslieť, robiť a jesť to, načo máme práve chuť a hlavne mať už v ranom veku veľa potomkov, ktorí budú rakovine pečene predchádzať rovnakým spôsobom. Tak to robia potkany, králiky a mnoho ďalších zvierat - aj od tých sa dá učiť. Pokiaľ predchádzame rakovine týmto spôsobom, je dôležité sa akýmkoľvek poznatkom o nej vyhýbať a existenciu hepatómom postihnutých "smoliarov" ignorovať. Ako slabí jedinci zaostane za stádom ao ich likvidácii sa postarajú prirodzenie predátori. Druhý spôsob je ten, že si predsa len zapamätáme najdôležitejšie hepatoprotektívne a protirakovinové adaptogény a tieto budeme ich do jedálnička podľa svojich možností zaraďovať. Tak to robia ľudia už od čias pračloveka, aj keď namiesto vedy sme kedysi mali len vieru a mágiu. Čitateľa, ktoré tento úvod zaráža a želajú si menej humoru, ďalej odkazujem na článok o rakovine všeobecne .

Adaptogény proti hepatómy

Adaptogény u rakoviny pečene pôsobí trojnásobne: preventívne, liečebne a podporne. Preventívny účinok spočíva v ochrane pečene a zlepšenie ich schopnosti znášať chemickú a infekčné záťaž. Liečebný účinok sa spája s priamymi protirakovinovými účinkami niektorých bylín. Podporný účinok napomáha regeneráciu pri štandardnej chemoterapii a rádioterapii hepatómy. Účinok adaptogénov proti rakovine pečene je reálny, ale z hľadiska vedeckej medicíny nie je jasné, ktoré rastliny a huby sú najvhodnejšie a ako je konkrétne užívať. V ďalšom texte sa preto budem venovať hepatoprotektivnímu a liečebnému účinku:

  1. Rastlinných adaptogénov a ich predstaviteľov ženšenu, ktorého účinok pri rakovine je hlavne podporný.
  2. Hubových adaptogénov a ich predstaviteľa LESKLOKORKA lesklé s priamymi protirakovinovými účinkami.
  3. Receptov TČM, ktorá má pri liečbe rakoviny pečene vypracované štandardné fytomedicínské postupy.

Pre liečiteľa stojaceho pred praktickým prípadom rakoviny bude z týchto možností asi najlepšie orientáciu predstavovať TČM, ktorá sebavedome ponúka ucelený, tradíciou preverený paravědecký systém fytoterapie. Uvedomme si však, že hepatom sa lieči ťažko a totálnej remisie je malý lekársky zázrak. Adaptogény na liečbu hepatómy prispievajú ( Gordan2011awo ), ale zázraky negarantujú. Žiadna zaručená bylinná stratégie proti hepatómy neexistuje.

Účinok ženšenu a rastlinných adaptogénov proti rakovine pečene

Protirakovinovým účinkom ženšenu bola venovaná veľká vedecká pozornosť (pozri príslušný odsek u rakoviny všeobecne ). Ženšen tlmí zápaly a znižuje riziko rakoviny ( Hofseth2007ict ). To potvrdzuje aj klinická štúdia Yun2010npe . Účinky jednotlivých panaxosidů analyzuje štúdie Choi2013bbc . Účinkom ženšenu konkrétne na rakovinu pečene (hepatom) sa zaoberajú štúdie Kim2013pge , Song2010imc a ďalšie. Podľa nich ženšen pri pokusnom podaní karcinogénov znižuje výskyt rakoviny pečene a priamo pôsobí proti bunkám hepatómy.

Pestrec mariánsky je známy adaptogén s ochranným účinkom na pečeň známy všetkým českým bylinářům. Jeho účinok proti rakovine pečene nie je zanedbateľný, recentným vedeckým prehľadom je Mastron2015shc . Podľa štúdie Elmesallamy2011ceg chráni extrakt pestreca a ginka dvojlaločného pred vývinom rakoviny pečene. Protirakovinové účinky ďalšieho klasického adaptogénu, rozchodnice ružovej , zdôrazňuje ruský prehľad Bocharova1994tpe , ktorý považuje rozchodnica za účinnejší ako lesklokôrovka lesklú.

Účinok LESKLOKORKA a hubových adaptogénov proti rakovine pečene

Najznámejším hubovým adaptogénom je leskokôrka lesklá , ktorá za svoju slávu vďačí TČM. Na Ďalekom Východe sa leskokôrka považuje za dôležité liečivo v prevencii i liečbe rakoviny. Nositeľom jej účinkov sú špecifické triterpenoidy (ganoderovej a lucidenovej kyseliny, ganoderioly a ďalšie) a špecifické proteoglykánmi. Vedecky sa jej účinok proti hepatómy in vivo aj in vitro potvrdili štúdie Yang2005gap , Liu2009eaa , Lu2012aaa , Li2015glp a ďalšie. Účinok proti hepatómy bol zistený aj u výtrusov lesklokôrovky ( Liu2002aas ). Zdravé pečeňové bunky leskokôrka nepoškodzuje ( Liu2012pgl ).

Protirakovinové, antidiabetické, hepatoprotektívne, protivírusové a imunomodulačné účinky LESKLOKORKA sú vede dávno známe a uplatňujú sa aj u hepatómy. Referencie nájdete napríklad v recentným prehľade Chen2017clt . Podľa Lakshmi2006aam leskokôrka chráni pečeň pred poškodením a rakovinou pri experimentálnej otrave benzpyrenu. Podľa taiwanskej štúdie Lin2003teg triterpenoidní zložka lesklokôrovky zastavuje delenie buniek hepatómy v G 2 špecifickým pôsobením na génovú expresiu. Podľa Li2015glp ďalej leskokôrka v karcinómu pečene zvyšuje aktivitu cytotoxických T lymfocytov, ktoré bojujú proti rakovine. Chang2006ggt konštatuje účinnosť ganoderiolu F proti bunkovým líniám hepatómy in vitro, Weng2009ieg inhibičný účinok kyseliny lucidenovej na rast i malignitu rakoviny pečene in vivo. Kyselinu lucidenovej konštatuje účinnú aj Weng2010aer . U kyseliny ganoderenové B sa zistil účinok proti bunkám rakoviny pečene odolným voči bežným cytostatikum ( Liu2015gld ). Koncentrácia konkrétnych triterpenoidov lesklokôrovky účinná proti hepatómy je podľa Ruan2015drc 20-80μM. Triterpény LESKLOKORKA tiež účinkujú proti sekundárnym nádorom (tj. Metastázam iných nádorov) v pečeni ( Kimura2002aae ). Určitú váhu majú ústne i písomné ( Gordan2011awo ) správy o ojedinelých "zázračných" vyliečenie pacientov trpiacich hepatómom po lesklokorce.

Ríša húb (Fungi) navyše všeobecne obsahuje adaptogénne látky s protirakovinovým účinkom. Všetky huby (vrátane LESKLOKORKA lesklé) sú zdrojom adaptogenního ergosterolu ( Chen2009ca9 ), β-glukánu ( Pillai2013mbg ) a ďalších všeobecne sa vyskytujúcich mykochemikálií. Napríklad u ďalšie klasické protirakovinové huby, rezavce šikmého , dokumentujú jeho účinok proti bunkám hepatómy štúdie Song2008iio a Youn2008cmi .

Recepty TČM používané pri rakovine pečene

Tradičná čínska medicína má pri jednotlivých rakovinách, vrátane rakoviny pečene, svoje zavedené recepty. U hepatómy tieto recepty sumarizuje taiwanský prehľad Ting2015ptr (plné znenie článku k dispozícii online). Jednou z najdôležitejších protirakovinových bylín TČM je šišak bajkalský a príbuzný šišak fúzatý , ktorý je podľa Kan2017sbd účinným imunomodulátorom a inhibítorom rastu hepatómy in vivo.

Výskum rastlín s potenciálom proti hepatómy je populárny aj v Číne (24692683). 24716182 skúmala cinnamaldehyd a TČM zmes Huang-Lian-Jie-Du-Tang. Škoricovník Cinammomum verum skúmala 26792981. Senovka grécka bola predmetom štúdie 26557712. momordika (horkú uhorku) skúmala štúdie 25200916. Účinok proti hepatómy in vitro bol zistený aj u cicimku datlového in vitro ( Huang2007maa , Huang2009czj ). Děhel čínsky účinkoval proti bunkám ľudského hepatómy in vivo ( Shang2003esa ). Na hepatoprotektívne a protizápalové byliny TČM upozorňuje 27043533. Bajkalin, ktorý sa nachádza v Šišak bajkalský pôsobí apoptózu bunkových líniám hepatómy ( Yu2016bps ), ďalej pozri 24910406. Bajkalin je prítomný aj v trubači indickom (Oroxylum indicum). Podľa Liu2006mmc epimedin C (Epimedium grandiflorum, E. sagittatum) zastavoval bunkový cyklus bunkové línie hepatómy špecifickým účinkom na bunkovú signálnu kaskádu.

Skúsenosti orientálnej medicíny dnes nachádzajú uplatnenie aj v komplexnej vedeckej terapii hepatómy. Nedávny prehľad o hepatómy Rasool2014nph ponúka okrem najnovšie imunoterapia tiež tri tradičné bylinné zmesi:

  1. sho-Saiko-to (= čínsku Xiao Chai Hu Tang, Minor Bupleurum Formula, Radix bupleuri 24g, Radix scutellariae 9g, Rhizoma pinelliae 9g, Rhizoma zingiberis RECENS 9g, Radix et rhizoma ginseng 9g, Radix et rhizoma glycyrrhizae praeparata 9g, fructus jujubae 9g )
  2. shen-qi (angelicae dahuricae radix 20g, scutellariae radix 10g, lonicerae japonicae flos 10g, menthae haplocalycis herba 10g, isatidis indigoticae folium 10g, taraxaci mongolici herba 10g, astragala radix 30g, Codonopsis radix 30g, agrimoniae pilosae herba 30g, Asari sieboldii radix et rhizoma 5g)
  3. shi-quan-da-bu-tang (all-inclusive great tonifying decoction, or "ten significant tonic decoction"): radix astragala 6-10g, cortex cinnamomi 3-6g, radix ginseng 6-9g, radix rehmaniae PREPARE 9-15g , rhizoma atractylodes macrocephalae 9-12g, radix angelicae sinensis 9-12g, radix Paeoniae ALBA 6-9g, radix chuanxiong 3-6g, sclerotium poriae Cocos 6-9g, radix glycyrrhizae 3-6g says americandragon) (Rehmannia glutinosa, Paeonia lactiflora, Ligusticum wallichii, angelica sinensis, glycyrrhiza uralensis, Pori Cocos, atractylodes macrocephala, panax ginseng, astragalus mambranaceus a cinnamomum cassia says 1294861).

Ospravedlňujeme sa, ale tento článok nie je zatiaľ dokončený. Súčasná, rozpracovaná verzia nevyjadruje jeho konečnú podobu.